V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13) bomo v šol. letu 2018/19 nadaljevali z izvajanjem neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5. in 6. razreda.

Učenec prostovoljno izbere največ dve uri pouka neobveznega izbirnega predmeta. Drugi tuj jezik se izvaja 2 uri tedensko, ostali predmeti pa 1 uro tedensko. Smiselno je, da drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet izberejo tisti učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo želeli  obiskovati pouk drugega tujega jezika neprekinjeno vsaj eno obdobje (od 4. do 6. razreda).

Spletna stran učnih načrtov za neobvezne izbirne predmete:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/

Datum Dejavnost

ponedeljek,

19. marec 2018

Objava kataloga neobveznih izbirnih predmetov na spletni strani šole

(za učence od 3. do 8. razreda)

do ponedeljka,

9. aprila 2018

Predstavitve neobveznih izbirnih predmetov (učitelji izvajalci)

torek,

10. april 2018

Razdelitev anketnih vprašalnikov za neobvezne izbirne predmete

do petka,

13. aprila 2018

Učenci razredničarki vrnejo izpolnjene anketne vprašalnike
junij 2018 Razdelitev  obvestil za starše o neobveznih izbirnih predmetih

KAZALO PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Za učence 4. do 6. razreda
NEMŠČINA 1, 2, 3                TUDI ZA 7., 8. IN 9. RAZRED
UMETNOST- FILM
UMETNOST- LIKOVNO USTVARJANJE
UNETNOST- PLES (6. razred)
RAČUNALNIŠTVO 4. in 5. razred
TEHNIKA
ŠPORT

Priloga: PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV (.docx) ,  (.pdf)

(Skupno 71 obiskov, današnjih obiskov 1)