Od leta 2011 je Osnovna šola Ivana Skvarče vključena v projekt »Slovenska mreža zdravih šol«. Mreža deluje s podporo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za nacionalno usklajevanje je pristojen Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), regijsko pa mreže koordinirajo območne enote NIJZ.

Upravičenost do naziva »Zdrava šola« se vsako leto na novo preverja, zato mora šola izpolniti določene kriterije.

V ta namen šolski tim evidentira naloge, projekte in dejavnosti, ki se izvajajo na šoli, na NIJZ pa pripravijo analizo opravljenega dela za posamezno šolo in trikrat letno organizirajo srečanja vodij timov. Na teh srečanjih obravnavamo teme s področja zdravega načina življenja, predstavljamo primere dobrih praks, informirajo nas o dogodkih in dejavnostih, ki so povezane z zdravjem.

Tudi v šolskem letu 2021/22 bomo predvidene programe po svojih močeh integrirali v vsakdanjo šolsko prakso v okviru dni dejavnosti, razrednih ur in delavnic, kar bo dobro izhodišče, da bomo s povezovanjem vseh udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu še naprej izvajali naloge, s katerimi bomo uresničevali cilje »Zdrave šole«.

(Skupno 275 obiskov, današnjih obiskov 1)