»Naš modri planet je najbolj čudovito možno naravno okolje. Njegovo življenje je naše življenje, njegova prihodnost je naša prihodnost.«

(D. Lama)

Program »Ekošola« je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh.

Ekošola temelji na metodologiji sedmih korakov. Predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani tako imenovano zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v mednarodni program Ekošola. 

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji uresničevanja trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine.

Naša šola, vključno s podružnicama, je v šolskem letu 2018/19 pristopila v program Ekošola. Uspešno smo izpeljali vse korake, potrebne za pridobitev naziva Ekošola, in hkrati pridobili mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

S številnimi aktivnostmi si bomo tudi v tem šolskem letu prizadevali ohraniti naziv Ekošola.

(Skupno 186 obiskov, današnjih obiskov 1)