Šolska svetovalna služba pomaga učencem pri reševanju različnih težav in stisk. Pri tem običajno tesno sodeluje z učitelji, vodstvom šole in starši. V določenih primerih sodeluje tudi z mobilno specialnopedagoško službo in zunanjimi institucijami (zdravstveni dom, center za socialno delo, policija …).

Starši se lahko na svetovalno službo po pomoč obrnejo preko telefona, elektronske pošte ali eAsistenta. Po predhodnem dogovoru se lahko na razgovor oglasijo v prostore šolske svetovalne službe. Učenci lahko pomoč svetovalne službe poiščejo tudi sami.

Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami

Učencem z učnimi težavami nudimo pomoč po petstopenjskem modelu pomoči, ki ga opredeljuje Koncept učne težave v osnovni šoli:

  1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku in v okviru oddelka podaljšanega bivanja,
  2. pomoč šolske svetovalne službe oz. mobilne specialnopedagoške službe,
  3. dodatna individualna in skupinska pomoč (ISP),
  4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove,
  5. program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo (DSP).

Koristne povezave:

(Skupno 295 obiskov, današnjih obiskov 1)