Osnovni podatki

______________________________________________________________________

NAŠA VIZIJA:

S kvalitetnim vzgojno-izobraževalnim delom zagotoviti ustrezen nivo znanja, občutek varnosti in zadovoljstva vseh udeležencev.

_______________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠOLA  IVANA SKVARČE

C. 9. avgusta 44

1410 Zagorje ob Savi

e-pošta:  tajnistvo.iskvarce@guest.arnes.si

Telef. št.: 03 56 69 910

Fax: 03 56 69 910

Transakcijski račun: 01342-6030687307

Spletna stran: http://www.os-iskvarce.si

(Prejšnja spletna stran je arhivirana in se ne obnavlja več: http://wwww2.arnes.si/~osljis6s/  )

 

 

Ravnateljica: Alenka Ašič

e-pošta: ravnateljica.iskvarce@guest.arnes.si

Telef.  št.  ravnateljice:  03  56  69  900

 

Pomočnica ravnateljice: Marinka Troha

e-pošta: vodstvo-2.iskvarce@guest.arnes.si

 

Poslovna  sekretarka: Barbara Grablič

e-pošta:     tajnistvo.iskvarce@guest.arnes.si

Telef. št. tajništva: 03 56 69 910, Fax: 03 56 69 910

 

Računovodkinja: Branka Zupančič Flisek

e-pošta: branka.zupancic-flisek@guest.arnes.si

 

Administratorka: Mojca Ašič

e-pošta: poloznice.iskvarce@guest.arnes.si

Telef. št. računovodstva: 03 56 69 911

 

Psihologinji:

Špela Brezovar

e-pošta: spela.brezovar@os-iskvarece.si 

Milena Drnovšek – Gluhak

e-pošta: milena.drnovsek@os-iskvarce.si

 

Pedagoginja: Katjuša Kovačič

e-pošta: katjusa.kovacic@os-iskvarce.si 

 

Računalnikar: Aleš Prapertnik

e-pošta: ales.prapertnik@os-iskvarce.si

 

Knjižničarka:  Alenka  Knez

e-pošta:   alenka.knez2@guest.arnes.si

 

Organizator šolske prehrane: Nada Brezovar

e-pošta: prehrana.iskvarce@guest.arnes.si

Telef.  št.  kuhinje: 03  56  69  901

 

DRUGI ZAPOSLENI NA ŠOLI:

KUHARICE: Melita DROBNE, Irena KEPA, Mimi KOS, Veronika KLOPČIČ, Valerija BRVAR
ČISTILKE: Mojca GOŠTE, Sonja PAVLIN, Stanislava PESKO, Nataša SMREKAR, Valerija STRNIŠNIK, Slavi UNUFREJŠČUK, Ani ZVER
HIŠNIKA: Živko MILOJEVIĆ, Štefan VETERŠEK
na PŠ Čemšenik: Sonja STRNIŠNIK – gospodinja
na PŠ Podkum: Irena KLANŠEK – gospodinja

 

Ustanovitelj šole je občina Zagorje ob Savi.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Skvarče je bil sprejet 13. 02. 1997.