Šolska skupnost

Temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka je oddelčna skupnost. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v skupnost učencev šole. Izvršilni organ skupnosti učencev je šolski parlament, ki ga najmanj dvakrat letno skliče ravnateljica.

Šolska skupnosT: zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti, spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, informira učence o svoji dejavnosti, načrtuje in organizira skupne akcije in opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo  učenci.   

ŠOLSKI PARLAMENT je izvršilni organ šolske skupnosti.Šolska skupnost

Sestavljata ga po dva predstavnika  oddelkov od četrtega do devetega razreda.

Učenci, člani šolske skupnosti, pripravljajo darilca za prvošolčke ob sprejemu v šolsko skupnost, se pripravljajo na otroški parlament (Razmere v družbi), aktivno sodelujejo

na občinskem, regijskem in nacionalnem otroškem parlamentu, izvajajo vsebine modulov Znanje in modrost ter Skrb za sočloveka Instituta za etiko in vrednote v vzgoji in izobraževanju, se družijo s starostniki v okviru RK…

 

Mentorici skupnosti učencev sta Mateja Naprudnik Praunseis in Maja Ule.

 

 

 

Nekateri ljudje vidijo stvari take, kot so, in rečejo:«Zakaj?«

Sam pa sanjam o stvareh, ki jih še ni bilo, in pravim: »Zakaj pa ne?«

                                                                      George Bernard Shaw

 

 

(Skupno 38 obiskov, današnjih obiskov 1)