koledar za šolsko leto 2017/18

 Priloga: PRILOGA 2 – ŠOLSKI KOLEDAR 2017-2018

KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Razporeditev pouka in pouka prosti dnevi

PETEK,  1. september 2017 Začetek pouka      Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje  učencev  9. r. z  NPZ.
PONEDELJEK – PETEK:   30. oktober – 3. november 2017 Jesenske počitnice
TOREK,  31. oktober 2017 Dan reformacije
SREDA,  1. november 2017 Dan spomina na mrtve
PETEK, 22. december 2017 Pouk in proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
PONEDELJEK,  25. december 2017 Božič
TOREK,  26. december 2017 Dan samostojnosti in enotnosti
PONEDELJEK – TOREK: 25. december 2017 – 2. januar 2018 Novoletne počitnice
PONEDELJEK – TOREK:   1.  januar – 2. januar 2018 Novo leto
SREDA,  31. januar 2018 Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
SREDA, 7. februar 2018 Pouk in proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
ČETRTEK,  8. februar 2018 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
PETEK –  SOBOTA, 9. februar in  10. februar 2018 Informativna  dneva za vpis  v srednje šole
PONEDELJEK – PETEK: 19. februar –  23. februar 2018 Zimske počitnice
PONEDELJEK,  2. april 2018 Velikonočni ponedeljek
SOBOTA, 7. april 2018 POUK po ponedeljkovem urniku (V SKLADU Z 2. ODSTAVKOM 4. ČLENA PRAVILNIKA O ŠOLSKEM KOLEDARJU)
PETEK, 27. april 2018 Dan upora proti okupatorju
PETEK – SREDA: 27. april – 2. maj 2018 Prvomajske počitnice
TOREK, SREDA: 1. maj –  2. maj 2018 Praznik dela
PETEK,  4. maj 2018 Redni rok – NPZ iz SLJ za 6. in 9. razred
PONEDELJEK,  7. maj 2018 Redni rok – NPZ iz MAT za 6. in 9. razred
SREDA,  9. maj 2018 Redni rok – NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred in TJA za 6. razred
TOREK, 29. maj 2018

Ric posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

SREDA, 30. maj, ČETRTEK, 31. maj 2018 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na Ric.
TOREK, 5. junij 2018

Ric posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.

SREDA, 6. junij 2018

Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev  v 9. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na Ric.

ČETRTEK,  7. junij 2018 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na Ric.
PETEK,  15. junij 2018 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja  za učence 9. razreda, razdelitev spričeval in obvestil o dosežkih pri NPZ  za učence 9. razreda.
PONEDELJEK, 18. junij 2018 Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev  v 6. razredu.
ČETRTEK, 21. junij 2018 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda
PETEK, 22. junij 2018 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja  za učence 1. – 8. razreda, razdelitev spričeval in obvestil; pouk in proslava pred dnevom državnosti.
PONEDELJEK,  25. junij 2018 Dan državnosti
TOREK –  PETEK: 26. junij –  31. avgust 2018 Poletne počitnice
IZPITNI ROKI za PREDMETNE in POPRAVNE IZPITE
PONEDELJEK – PONEDELJEK:  18. junij  –  2. julij 2018 1. rok učenci 9. razreda
TOREK – PONEDELJEK: 26. junij  –  9. julij 2018 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
PONEDELJEK – PETEK, 20. avgust – 31. avgust 2018 2. rok učenci  od 1. do 9. razreda
ROKI za OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, ki se IZOBRAŽUJEJO NA DOMU
ČETRTEK – PETEK,  3. maj  –   15. junij 2018 1. rok učenci 9. razreda
ČETRTEK – PETEK,  3. maj  –   22. junij 2018 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
PONEDELJEK  –  PETEK, 20. avgust – 31. avgust 2018 2. rok učenci  od 1. do 9. razreda