TEKMOVANJA

Učitelji in mentorji  bodo pri rednem in dodatnem pouku ter interesnih dejavnosti pripravljali učence na tekmovanja iz naslednjih predmetov oziroma področij:

Slovenščina

Cankarjevo priznanje

Mateja Naprudnik Praunseis

2. 4. 2020 (ŠT, 1. triada)

12. 11. 2019 (ŠT, 2. in 3. triada)

9. 1. 2020 (OT, 8. in 9. razred)

7. 3. 2020 (DT, 8. in 9. razred)

Matematika

Vegovo priznanje

Apolonija Kovač (predmetna stopnja)

Janja Vozelj (razredna stopnja)

19. 3. 2020 (ŠT)

18. 4. 2020 (DT)

Angleščina

Tina Zupančič Bergant  (9. razred)

 

 

 

Danijela Koprivšek (8. razred)

 

14. 11. 2019 ob 13.00 (ŠT, 9. razred)

15. 1. 2020 ob 14.00 (OT, 9. razred)

17. 3. 2020 ob 14.00 (DT, 9. razred)

 

21. 10. 2019 ob 13.00 (ŠT, 8. razred)

25. 11. 2019 ob 14.00 (DT, 8. razred)

Kemija

Preglovo priznanje

Ajda Medvešek

20. 1. 2020 (ŠT)

4. 4. 2020 (DT)

Fizika

Stefanovo priznanje

Vanja Celestina

5. 2. 2020 (ŠT)

27. 3. 2020 (PT)

9. 5. 2020 (DT)

Astronomija Aleš Celestina

5. 12. 2019 (ŠT)

11. 1. 2020 (DT)

Računalništvo

Bober

Aleš Prapertnik

11—15. 11. 2019 (ŠT)

januar 2020 (DT)

Biologija

Proteusovo priznanje

Barbara Pavlič

16. 10. 2019 (ŠT)

29. 11. 2019 (DT)

Tehnika in tehnologija – konstruktorstvo in tehnologije obdelav Nataša Oberč

3. 4. 2020 (RT)

16. 5. 2020 (DT)

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni Dunja Pušnik

11. 10. 2019 ob 13.00 (ŠT)

16. 11. 2019 ob 10.00 (DT)

 

Bralna značka Alenka Knez, učitelji slovenščine, razredne učiteljice september‒april
Rdeči križ Vilma Vrtačnik  
Športne panoge kegljanje Martin Koncilja  
Športne panoge atletika

Mili Zupančič

Martin Koncilja

 

Glasba

9. slovenska glasbena olimpijada  

Urška M. Luzar

11. 2. 2020 (ŠT)

8. 3. 2020 (DT)

ROBObum Aleš Prapertnik

april 2020

 

Tekmovanje v kvizu in orientaciji   Janja Vozelj (v sodelovanju  s PGD Zagorje) marec 2019
Zlata kuhalnica Nada Brezovar  
Tekmovanje iz geografije Helena Kramar Skubic

11. 12. 2019 (ŠT)

13. 2. 2020 (OT)

17. 4. 2020 (DT)

 

Legenda:

ŠT šolsko tekmovanje

OT območno tekmovanje

PT področno tekmovanje

DT državno tekmovanje

Učenci bodo z likovnimi izdelki v celotnem šolskem letu sodelovali na likovnih natečajih in razstavah, z literarnimi prispevki pa bodo sodelovali na literarnih natečajih.

Nadaljujemo tudi s šolskim likovnim natečajem Jaz, umetnik, ki se je v lanskem šolskem letu razširil na področno tekmovanje.

Otroški pevski zbor matične šole, PŠ Čemšenik, PŠ Podkum ter mladinski pevski zbor matične šole se bodo udeležili območne revije otroških in mladinskih pevskih zborov v Zagorju ob Savi.

(Skupno 393 obiskov, današnjih obiskov 1)