Šolski sklad

Šolski sklad je ustanovljen za:
– pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,
– sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti posameznih razredov,
– nakup nadstandardne opreme,
– zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev,
– pomoč socialno šibkim učencem.

 

Veseli bomo vsakega vašega prispevka, ki ga lahko nakažete na TTR 01342-6030687307, sklic 00 291005 s pripisom “šolski sklad”.

 

Če želite svoj prispevek nameniti določenemu oddelku ali dejavnosti, potem to napišite v pripis.

 

Zahvaljujemo se vsem, ki boste prispevali v dobro naših in vaših otrok.

Aktualno: Letni program dela 2018-19

Priloge:

Šolski sklad – Vloga za subvencijo

Kriteriji za dodelitev sredstev 2017

VZOREC- UPN 

(Skupno 92 obiskov, današnjih obiskov 1)