Dnevi dejavnosti 2016/17 na PŠ Podkum

NARAVOSLOVNI DNEVI

Tradicionalni slovenski zajtrk 1.,2.,3.,4.r.

Dan v CŠOD Čebelica 1.,2.,3.,4.r.

Dan v CŠOD Čebelica 1.,2.,3.,4.r.

 

KULTURNI DNEVI

Novoletne predstave po urah 1.,2.,3.r.

Ustvarjanje pesmic ob kulturnem prazniku 1.,2.,3.,4.r.

Dan v CŠOD Čebelica 1.,2.,3.,4.r.

Logarska dolina in Mozirski gaj 1.,2.,3.,4.r.

 

ŠPORTNI DNEVI

Kros 1.,2.,3.,4.r.

Pohod na Brinje in Brložnik 1.,2.,3.,4.r.

Pohod skozi Gorenjo vas v Šklendrovec 1.,2.,3.,4.r.

Dan v CŠOD Čebelica 1.,2.,3.,4.r.

Plavanje na bazenu v Trbovljah 1.,2.,3.,4.r.

 

TEHNIŠKI DNEVI

Novoletna dekoracija 1.,2.,3.,4.r.

 Srečanje PŠ na Polšniku –

Izdelek iz lesa 1.,2.,3.,4.r.

Dan v CŠOD Čebelica 1.,2.,3.,4.r.

Naravoslovna škatla – 4.r.

 

Drugo:

 • Sistematski pregled 1. in 3.
 • Ogledi v ožji in širši okolici šole.

Opomba:

 1. Sodelovanje s KS Podkum – priprava kulturnega programa ob prazniku krajevne skupnosti (11. september 2016).
 2. Sodelovanje z KORK Podkum – priprava kulturnega programa za srečanje starejših krajanov (28. oktober 2016).
 3. Obisk PGD Padež (oktober 2016).
 4. Marčevska prireditev za starše (15. marec 2017) kot roditeljski sestanek.
 5. Sodelovanje s KUD Podkum – priprava kulturnega programa v mesecu aprilu.
 6. Udeležba OPZ na Reviji v Zagorju (april/maj 2017).
 7. Srečanje podružničnih šol na PŠ Polšnik (maj 2017 ).
 8. Izdelava in prodaja novoletnih voščilnic, izdelava voščilnic za starostnike, dan žena.
 9. Zbiranje starega papirja (oktober, marec, junij).
 10. Zadnji šolski dan s piknikom in druženjem s starši (23. junij 2017).
 11. Skozi celo šolsko leto 2016/2017 se bomo pripravljali na 110 – letnico PŠ Podkum, ki bo v septembru 2017.