Dopolnilni pouk

Učenci z učnimi težavami lahko v okviru razširjenega programa (RaP) obiskujejo dopolnilni pouk. Oblika izvajanja je različna – od klasične, ki poteka v oddelku z individualno razlago in utrjevanjem snovi do posvetovalne oblike, kjer se učenec in učitelj pogovorita o rezultatih učenčevega dela in morebitnem nerazumevanju določene snovi. V ta namen so organizirane t. i. odprte ure dopolnilnega pouka.

Govorilne ure za učence

Govorilne ure za učence izvajajo učitelji na razredni in predmetni stopnji. Običajno potekajo po predhodnem dogovoru z učenci.

Individualna in skupinska pomoč

Individualna in skupinska pomoč je v prvi vrsti namenjena učencem s specifičnimi učnimi ter drugimi težavami. Pred začetkom izvajanja tovrstne pomoči morajo starši podati pisno soglasje.

Učna pomoč v okviru programa javnih del

Na šoli poteka tudi izvajanje učne pomoči v okviru programa javnih del. Pred začetkom izvajanja tovrstne pomoči morajo starši podati pisno soglasje.

Dokumenti:

  • Soglasje za pričetek vodenja postopka pomoči in svetovanja (ISP)
  • Soglasje za izvajanje učne pomoči v okviru programa javnih del

(Skupno 175 obiskov, današnjih obiskov 1)