Osnovna šola Ivana Skvarče je zaradi izkazanega razvejanega in kakovostnega kulturnega delovanja na različnih kulturnih področjih, kot so glasba, likovna umetnost, gledališče, ples, filmska umetnost, lutke …, rednega prirejanja kulturnih dogodkov, namenjenih učencem ter širši lokalni javnosti, sodelovanja šolskih skupin na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih na različnih področjih kulture ponovno prejela naziv »KULTURNA ŠOLA«.

Kulturna šola je projekt Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD), primarno namenjen obšolskim dejavnostim s področja kulture v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev, njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.

V šoli si prizadevamo za ustrezno kulturno vzgojo, ustvarjalnost mladih na raznolikih umetnostnih področjih, podpiramo kakovostne dosežke ter skrbimo za izobraževanje udeležencev in mentorjev kulturnega

udejstvovanja. Želimo si, da bi bila naša šola žarišče kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja nepogrešljivi partnerici. Profesionalen pristop projekta je načelo, ki ga sprejemamo z dobrodošlico, saj omogoča ustrezen razvoj, predstavitev, promocijo in evalvacijo dela v okviru obšolskih dejavnosti.

(Skupno 377 obiskov, današnjih obiskov 1)