Zdrava šola

ZDRAVA SOLA

OŠ Ivana Skvarče v »Slovenski mreži zdravih šol«

Od leta 2011 je Osnovna šola Ivana Skvarče vključena v projekt »Slovenska mreža zdravih šol«. Mreža deluje s podporo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za šolstvo, za nacionalno usklajevanje je pristojen Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), regijsko pa mreže koordinirajo območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Upravičenost do naziva »Zdrava šola« se vsako leto na novo preverja, šola mora izpolniti določene kriterije.

V ta namen  šolski tim evidentira naloge, projekte in dejavnosti, ki se izvajajo na šoli, na NIJZ pa pripravijo analizo opravljenega dela za posamezno šolo in trikrat letno organizirajo srečanja vodij timov. Na teh srečanjih obravnavamo teme s področja zdravega načina življenja, predstavljamo primere dobrih praks, informirajo nas o dogodkih in dejavnostih povezanih z zdravjem.

 

V šolskem letu 2017/2018  je “rdeča nit” nadaljevanje oz. nadgradnja gibanja, prehrane in duševnega zdravja. Aktivnosti bomo po svojih močeh integrirali v vsakdanjo šolsko prakso v okviru dni dejavnosti, razrednih ur in delavnic, kar bo dobro izhodišče, da bomo s povezovanjem vseh udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu še naprej izvajali naloge, s katerimi bomo uresničevali cilje »Zdrave šole«.

 

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
  2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
  3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
  4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
  5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja
  6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
  7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
  8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
  9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
  10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
  11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
  12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.