ZGODOVINSKI PREGLED POUKA GOSPODINJSTVA V ZAGORJU OB SAVI

Ljudska šola Zagorje in OŠ Ivana Skvarče

Nada Brezovar

 

Ko sem na OŠ Ivana Skvarče prevzela delovno mesto učiteljice biologije in gospodinjstva ter organizatorke prehrane, torej vodje prehrane, sem prevzela tudi dokumentacijo o šolski kuhinji.

Po svoji 35-letni delovni dobi na OŠ Ivana Skvarče se želim šoli s svojim knjižnim delom zahvaliti, da mi je nudila drugi dom.

Na OŠ Ivana Skvarče so arhivirane listine še iz časov prve osnovne šole v Zagorju, ki je bila zgrajena na Cankarjevem trgu. Moje predhodnice so skrbno hranile dokumentacijo, ki zajema listine od leta 1931 dalje, pobrskala pa sem tudi po starejšem gradivu, in sicer po kroniki iz leta 1869.

Dokumentacijo, listine in kronike, ki ležijo nekje v predalu, načenja zob časa. Čutim odgovornost, da dejstva na novo oživijo, da jih prikažem v novi luči, s pomočjo sodobne tehnologije, v obliki knjige in na spletu, kjer bodo dosegljiva  širši javnosti. Menim, da bo vsak Zagorjan z zanimanjem preletel zbrano gradivo in upal, da bo v njem našel delček svojega časa ali pa časa svojih staršev, prastaršev, kar je osnovni namen knjige.

Predstaviti želim predvsem stanje prehranjenosti nekoč oziroma vse deležnike, ki so vplivali na stanje osnovnošolske prehrane in zdravstveno stanje otrok,  hkrati pa tudi razvoj predmeta gospodinjstvo skozi čas. Stare kronike niso bogate z zapisi, zato sem vključila tudi podatke, ki so se mi zdeli zanimivi, zlasti stanje obolevanja otrok za boleznimi, kot so ošpice in oslovski kašelj.

Knjigo sem razdelila na štiri sklope. Prvi trije sklopi temeljijo na dejstvih in listinah.

Prvi sklop zajema zgodovino osnovne šole v Zagorju od leta 1777, ko je le-ta omenjena prvič. Večji poudarek je na obdobju od leta 1831 dalje ter na zapisih iz kronik med letoma 1869 in 1931. Drugi sklop zajema obdobje med letoma 1931 in 1964, tretji sklop obdobje od leta 1965 do danes, četrti sklop pa je namenjen mojemu delu in ustvarjanju na Osnovni šoli Ivana Skvarče.

Ni le prazna puhlica, da učitelj ne more zapreti vrat za sabo, ko odide iz službe. Vse odnese domov. Doma me pogosto vprašajo, o čem razmišljam. Pa odgovorim, da o stvareh iz službe. Popolnega odklopa ni.

Mati vsake šole je kuhinja. Beseda mati zaobjema varnost, skrb, čuječnost, pozornost, učljivost. Je kot mehka odeja, kamor mati zavije svojega otroka in ga hrani v srčiki svoje globine po svojih najboljših močeh. Tudi kuhinja v OŠ Ivana Skvarče sprejme in hrani ne samo z živili temveč tudi s širino znanja otroke celih devet let. Premalo se zavedamo globine moči te posode, v kateri hranimo svojo preteklost ter usmerjamo znanje v nove procese in v nove generacije.

 

Knjigi na pot

Odlomki iz spremnih besed

 

Knjiga, ki je pred vami, je zanimiv sprehod skozi zgodovino neke šole in hkrati bogat dokument dolgega časovnega obdobja. /… / Iz knjige ob bogatem slikovnem materialu kulinaričnih mojstrovin izpod rok osnovnošolcev kar zadiši … /… / Gospa Nada Brezovar je s pričujočo knjigo postavila lep pisni pomnik šoli in gospodinjskemu pouku ter šolski prehrani. Svoj pomemben odtis pa pušča tudi kot učiteljica, ki se je s svojimi učenkami in učenci uspešno udeleževala tekmovanj s področja priprave hrane.

dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport

 

Nada Brezovar je z Zgodovinskim pregledom pouka gospodinjstva v Zagorju ob Savi ‒ Ljudska šola Zagorje in OŠ Ivana Skvarče obogatila naše vedenje o omenjeni šoli, o razvoju šolstva v skoraj dvestoletnem obdobju in posebej o tem, koliko pozornosti so namenjali pouku gospodinjstva in osnovnošolski prehrani, kako se je to področje prepletalo z zdravstvenim stanjem otrok.

Matjaž Švagan, župan občine Zagorje ob Savi

 

Znanje, volja, energija in čas sta potrebni, da napišeš in sestaviš knjigo. In to obširno knjigo, opremljeno z arhivskim gradivom. Vesela in ponosna sem, da se je sodelavka Nada Brezovar odločila, poiskala, zbrala in uredila gradivo ter zapisala podatke, dejavnosti in organizacijo s področja gospodinjstva in šolske prehrane. /… / Prijetno je biti ravnateljica osebi, ki je suverena, odgovorna, delovna, izvirna in sodelovalna, Zato, spoštovana sodelavka Nada, hvala za tvoje delo, tvoj neizmeren in nesebičen prispevek k uspehu šole. Tudi zaradi tvojega dela sem ponosna, da sem ravnateljica OŠ Ivana Skvarče.

Alenka Ašič, ravnateljica Osnovne šole Ivana Skvarče

 

Gospa Nada Brezovar, dolgoletna mentorica številnim skupinam otrok z OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi, je omogočila odkrivanje korenin prehranske dediščine kulinarično izjemno drugačne, večini Slovence skrite regije ‒ Zasavja, povezovanje jedi s knapovskim življenjem v preteklosti in delitev pridobljenih informacij z vso slovensko in tujo javnostjo na številnih tekmovanjih, nastopih in državnih prireditvah.

Anka Peljhan, vodja projekta KuhnaPaTo

 

Do učiteljice Nade Brezovar sem vedno čutil posebno naklonjenost. Čeprav sem bil samo eden izmed veliko učencev, ki jih je poučevala, sem od nje vedno dobil tisto, kar sem pričakoval, pa tudi veliko več. Imel sem občutek, da me je imela rada, to pa je vplivalo tudi na to, da sem vzljubil predmet gospodinjstvo in kuhanje na splošno.

dr. Tomaž Petek, profesor, učenec OŠ Ivana Skvarče

 

Kar sem se naučila pri gospodinjstvu, v veliki meri uporabljam še danes. Tovarišica Brezovar me je naučila pravilno sesati, pravilno pobirati s tal ‒ ne z upognjeno hrbtenico, pač pa čepe. Naučila me je zlikati srajco in tako jo likam še danes. Enako lahko rečem za šivanje s stičnim šivom, ki je eden najmočnejših. /…/ Ko sem imela dojenčka, sem se vedno, ko sem ju kopala in brisala za ušesi, spomnila na tovarišico Brezovar, ki nas je naučila osnov higiene dojenčka.

Katarina Šerak, univerzitetna diplomirana pravnica, učenka OŠ Ivana Skvarče

 

Kako doživljam svojo bivšo učiteljico gospodinjstva danes kot sodelavko? Nada je nekdo, ki izredno malo govori. Njene želje in izrečene misli pa so jasne in odločne. Je človek, ki ve, kaj hoče. Človek, ki verjame vase in v svoja prepričanja ‒ in se zanje tudi bori. Kot levinja, če je to potrebno. Ima izrazito obrazno mimiko, ki pove več kot tisoč besed. Najbolj me prevzamejo njene oči, ko je pogled topel, pomirljiv. Ničesar ji ni potrebno reči. Vse je povedano. Je ženska z izjemno energijo. Pripravi te, da narediš stvari, za katere si bil prepričan, da jih ne zmoreš. Ker ti da vedeti, da verjame vate. In ji verjameš. Ker drugače itak ne moreš. Preveč je iskrena, da bi lahko dvomil …

Mateja Naprudnik Praunseis, učenka in sodelavka na OŠ Ivana Skvarče

 

Učiteljica Nada je bila vedno polna idej ‒ od tega, kako bomo jed predstavili, do tega, kako bomo krožnik še dodatno popestrili in ga naredili še bolj zanimivega. Vedno nas je vzpodbujala in tako je bilo gospodinjstvo najbolj zabaven predmet ‒ ne glede na to, ali rad kuhaš ali ne, pri pouku uživaš. Ne pravijo kar tako, da gre ljubezen skozi želodec.

Ema Čop, učenka OŠ Ivana Skvarče

 

 

 

 

 

(Skupno 570 obiskov, današnjih obiskov 1)