Spoštovane učenke in učenci!

Res ste nam polepšali dan. Vaše sporočilo nam je dalo dodatno energijo, ki jo še kako potrebujemo. Vaše obroke pripravljamo brez dveh kuharjev, ki sta na bolniškem dopustu.

Naj vam še mi malo polepšamo urice. Prilagam vam sliko prenovljene stene kuharjev, nova navodila na vratih jedilnice ter slike vašega sporočila.

NAVODILA O RAVNANJU, IZVAJANJU IN SPOŠTOVANJU PREVENTIVNIH UKREPOV V ŠOLSKI JEDILNICI

v času izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela zavoda – COVID19

Vsak zaposleni in drugi, ki vstopajo v prostor šolske jedilnice (strokovni delavci, kuhinjsko osebje, čistilci in drugi) morajo upoštevati in spoštovati naslednja priporočena navodila in pravila ravnanja NIJZ ter pravila zavoda:

 1. obvezno je nošenje zaščitne maske;
 2. obvezno je redno umivanje rok (skupine učencev si roke umijejo v učilnici pred prihodom v jedilnico);
 3. obvezno je redno čiščenje jedilniških površin in pultov;
 4. obvezno je ohranjanje medosebne razdalje 1,5 do 2 metrov (glede na prostorske možnosti);
 5. v jedilnici se lahko postreže le kosilo;
 6. v jedilnici se ne pogovarjamo (tudi s tem zagotavljamo higieno prostora);
 7. največje število oseb, ki se lahko hkrati nahajajo v jedilnici, mora biti tolikšno, da se lahko zagotavlja medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metrov;
 8. v jedilnici se lahko uporabljajo le tam nameščeni stoli, ki jih ni dovoljeno prestavljati;
 9. delitev kosila poteka po skupinah, prostor je potrebno redno zračiti, mize in stole pa razkuževati;
 10.  učenci posamezne učne skupine, ki imajo v šoli kosilo, gredo na kosilo skupaj;
 11.  učenci se po jedilnici ne smejo sprehajati;
 12.  v jedilnici so skupine učencev po predvidenem urniku; čas njihovega zadrževanja v jedilnici je omejen na največ 30 minut;
 13.  hrano učenci prevzamejo pri izdajnemu pultu, pri tem pa upoštevajo talne označbe ustrezne medsebojne razdalje;
 14.  učitelj, ki namerava učencem pomagati pri postrežbi hrane, si mora pred tem umiti in razkužiti roke; ker pri tem opravilu ne more vzdrževati ustrezne medosebne razdalje, naj se po možnosti izogiba položaju, kjer bi bila njegov in učenčev obraz na isti višini;
 15.  osebje kuhinje mora biti zaščiteno z ustrezno zaščitno masko;
 16.  po zaključku prehranjevanja poteka oddaja pladnjev po skupinah;
 17.  prihod v jedilnico poteka po hodniku mimo učilnice gospodinjstva, izhod iz jedilnice pa vodi mimo šolske knjižnice.

Z navedenimi ukrepi in navodili ravnanja so seznanjeni vsi zaposleni zavoda in učenci.

Zagorje ob Savi, 1. 9. 2020                               

Nada Brezovar, organizatorka šolske prehrane

(Skupno 238 obiskov, današnjih obiskov 1)