Spoštovani starši in učenci 3. in 6. razreda!

V šolskem letu 2014/15 sprememba Zakona o OŠ (UL RS, št. 63/13) določa postopno uvajanje neobveznih izbirnih predmetov v 4. in 7. razredu.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program osnovne šole, zato ti predmeti niso uvrščeni v urnik med obvezne predmete. V skladu z zakonom lahko učenci izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo izvajal, če bo prijavljenih najmanj 12 učencev (na podružnični šoli 5 učencev).

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, tako se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učencev se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti.

V prihajajočem šolskem letu 2014/15 ponujamo:

  •  neobvezni izbirni predmet za 4. razred

–       računalništvo,

–       tehniko.

V skladu s predmetnikom se ta izbirna predmeta izvajata po eno uro tedensko. Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem 2. obdobju osnovne šole, torej od 4. do 6. razreda.

 

  • Neobvezni izbirni predmet drugi tuji jezik nemščina – za 4. in 7. razred

Šola mora učencem 3. in 6. razreda v naslednjem šolskem letu obvezno ponuditi pouk drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta. Pouk nemščine poteka 2 uri tedensko.

Učenci lahko od 7. razreda dalje obiskujejo tako obvezni izbirni predmet nemščina (2 uri tedensko) kot tudi neobvezni tuji jezik nemščina (2 uri tedensko).

Smiselno je, da drugi tuji jezik izberejo tisti učenci, ki jih učenje jezikov veseli in bodo obiskovali pouk tujega jezika neprekinjeno vsaj eno obdobje osnovne šole (od 4. do 6. razreda ali od 7. do 9. razreda).

 

Priloga: NIP

(Skupno 48 obiskov, današnjih obiskov 1)