Vabim vas na  sejo Sveta staršev, ki bo v PONEDELJEK, 27. 5. 2013,

ob 18.30 uri v učilnici geografije.

 

 

DNEVNI RED:

 

  1. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka.
  2. Predstavitev – poročilo o delu oddelka.
  3. Razno.

 

 

 

 

 

Romana Bizjak, l.r.

Predsednica Sveta staršev

 

 

 =====================================

OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE

Cesta 9. avgusta 44

1410 ZAGORJE OB SAVI

 

Datum: 13. 3. 2013

 

 

ZAPISNIK SEJE Sveta staršev, ki je bila dne 13. 3. 2013, ob 18.00 uri v učilnici geografije.

 

Prisotni: člani Sveta staršev (po seznamu) in ga. ravnateljica Alenka Ašič.

 

Predsednica Sveta staršev ga. Romana Bizjak je prisotne pozdravila in prebrala dnevni red s katerim so se vsi strinjali.

 

 

DNEVNI RED:

 

1.  Potrditev zapisnika zadnjega sestanka.

2. Poročilo o učno-vzgojnih rezultatih v 1. ocenjevalnem obdobju.

3. Poročila predstavnikov z roditeljskih sestankov.

4. Razno.

 

 

Ad 1 Potrditev zapisnika

 

Zapisnik zadnje seje je bil potrjen.

 

Ad 2 Poročilo o učno-vzgojnih rezultatih v 1. ocenjevalnem obdobju

 

Ga. ravnateljica  je povedala, da so učni rezultati primerljivi z prejšnjimi leti.

14 učencev je bilo ob konferenci negativno ocenjenih:

MA – 9 negativnih, FI – 3 negativne,  ZGO – 2 negativne, GVZ – 2 negativni, SLO – 1 negativna, BIO – 1 negativna, NEM – 1 negativna.

Učni uspeh je bil 97,2%, večjih vzgojnih problemov  ni bilo. V 9. razredu se pojavljajo občasno, dva učenca 6. razreda sta v šoli v naravi kršila pravila, zato sta predčasno zapustila bivanje. Prav zato smo se odločili, da z naslednjim šolskim letom damo staršem v podpis, pred vsakim odhodom učencev v šolo v naravi, da v primeru, kršenja pravil, pridejo starši predčasno po učenca.

 

 

Ad 3 Poročila predstavnikov z roditeljskih sestankov

 

1.a  – g. Božjak: brez posebnosti.

1.b – g. Savšek: brez posebnosti, izpostavil problem parkiranja okrog šole.

2.a – ga. Maurer: prosila za večkratno zračenje hodnikov, drugače brez posebnosti.

2.b – ga. Percl: brez posebnosti.

3.a – ga. Drnovšek: brez posebnosti.

3. b – ga. Cilenšek: ni posebnosti.

4.a – g. Povše: razočaranje, ker ni bilo športnega dne, drugače brez posebnosti.

4.b – ga. Pavlič – Hostička.: brez posebnosti

5.a – ga. Bizjak: imeli so sestanek v obliki okrogle mize, starši so se strinjali s prijavo za naslednje leto v CŠOD, postavili pa so vprašanje, če bodo učenci v CŠOD lahko tudi bordali.

5.b – ga. Suša: obrazložila glede dopisa o alergijah (poslala bo primer), vprašala je, če se je kdo na naši šoli udeležil šole epipena?

6.a – g. Zakonšek: ni posebnosti

6.b – ga. Razboršek: učenci so bili navdušeni nad šolo v naravi v Ribnici, drugače brez posebnosti.

6.c – ga. Drnovšek: ni posebnosti, navdušenje nad šolo v naravi.

7.a – ga. Drgan: ni posebnosti.

7.b – ga. Medvešek: ni posebnosti, poizvedba za cenejšim prevoznikom.

7.c – g. Nimac: ni posebnosti.

8.a – g. Kogovšek: ni posebnosti.

8.b  – ga. Mikelj: brez posebnosti.

8.c – ga. Kurent:  v razredu je problem disciplina in slabši učni uspeh.

9.a – g. Urbanija: pogovor o plesnih vajah, vpis v srednjo šolo, problematika pri matematiki, zaradi menjave učiteljev, drugače brez posebnosti.

9.b – ga. Kurtovič: zelo slaba udeležba na roditeljskem sestanku, seznanjeni so bili z učnim uspehom v 1. konferenci in vpisom v srednjo šolo.

9.c – ga. Škorja: zelo malo staršev se je udeležilo sestanka, podanih je bilo veliko informacij o vpisu v srednjo šolo, drugače brez posebnosti. Starše pa je zanimalo še zakaj letos na šoli ni statusa kulturnika?

PŠP- 1., 2.r. – ga. Andreja Zupančič: ni posebnosti.

3.,4.r – ga. Sakaljšek: ni posebnosti.  Vprašala je, ali bodo 3 četrtošolci, ki drugo leto pridejo na MŠ ostali skupaj v istem razredu ?

 

PŠČ – 1.,2.r. – ga. Bokal: ni posebnosti.

3.,5.r .- ga. Smrkolj: brez posebnosti.

 

Ad4 Razno

 

Ga. ravnateljica je pod točko razno podala odgovore na vprašanja staršev:

–          Promet v okolici šole: veliko vlogo pri tem je imel Svet šole, ki je pomagal urediti zadevo ( stopnišče pri šoli, prometni znaki na poti do šole). Problem pa še vedno povzročajo nekateri starši, ki ne upoštevajo pravil in vozijo otroke skoraj do vhoda.

–          Zračenje šolskih prostorov: za to bo poskrbela varnostnica.

–          Zimski športni dan: odgovor bo podan na naslednjem sestanku.

–          Zimska šola v naravi – bordanje: bordanje bo v primeru, če bo zadostno število zainteresiranih učencev – najmanj 8.

–          Nadomeščanje MA- učiteljica, ki nadomešča ga. V. Celestina je že dalj časa na bolniškem dopustu, zato smo do njene vrnitve morali zaposliti drugega učitelja.

–          Prevozi učencev: šola prevoznika izbere preko naročil malih vrednosti in glede na to se izbere najugodnejši ponudnik.  Na razpis pa se je prijavil samo Integral.

–          Status: ker je bilo v določenih razredih več kot polovico učencev z statusom, je bilo potrebno postaviti mejo o tem,  kdo je upravičen do njega in kdo ne. Tisti učenci, ki v letošnjem šolskem letu nimajo statusa pa se ukvarjajo s kakršnokoli dejavnostjo,  se lahko po predhodnem dogovoru z učiteljem tudi opravičijo za ocenjevanje, če seveda to ni prepogosto.

–          Četrtošolci iz Podkuma: Če pridejo 3 učenci ostanejo skupaj, če pa bodo 4 pa bo šola proučila možnost.

–          Prehod za pešce na Cesti 9. avgusta je neoznačen in neosvetljen, kar pomeni, da je zelo nevaren za otroke. Za rešitev problema je potrebno poslati vlogo na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

–          6. 4. 2013 naj bi imeli delovno soboto – DAN ŠOLE. Izvedli naj bi kros v Evroparku v sodelovanju s starši. V ta namen bomo nabavili tudi majice, ki bodo brezplačne za vse učence, za starše pa plačljive. Starše pa naprošamo za kakršnakoli sredstva, ki jih bomo namenili izključno šolskemu skladu. Pri uri gospodinjstva pa bodo učenci napekli žitne ploščice, ki jih bomo ponujali na prireditvi. Predstavila se bo še plesna šola Maestro, zmagovalci Skvarča ima talent, poleg teka pa bomo obiskovalcem naše prireditve omogočili tudi pohod. V primeru slabega vremena se dan šole prestavi.

–          V naslednjem tednu bo vsem staršem poslana anketa o zadovoljstvu staršev o šoli.

 

 

Zapisala:                                                              Predsednica Sveta šole:

Barbara Grablič,l.r.                                              Romana Bizjak, l.r.

 

(Skupno 50 obiskov, današnjih obiskov 1)