Platonsko telo je geometrijsko telo, katerega stranske ploskve so med seboj enaki pravilni večkotniki. V vsakem oglišču se stika enako število ploskev.

V 9. razredu pri matematiki obravnavamo geometrijska telesa. V eni izmed učnih ur so učenci 9. c- razreda izdelovali mreže štirih Platonskih teles: kocke, oktaedera, dodekaedera in ikozaedera. Pri ocenjevanju znanja na drugačen način pa so učenci med drugim morali izdelati mrežo ene izmed pravilnih pokončnih piramid.

Vsi izdelki so na ogled na oglasni deski matematične učilnice 1.

Učiteljica Polona Kovač

(Skupno 104 obiskov, današnjih obiskov 1)