Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Pred vami so izbirni predmeti, katere ponujamo za šolsko leto 2022/23. Izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih zanimajo. Predmeti so razdeljeni na družboslovno-humanistični in naravoslovno-tehnični sklop. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašate starši.

To je priložnost, da učenci del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoja nagnjenja, sposobnosti, pa tudi bodoče poklicne odločitve. Pri izboru bomo poskusili upoštevati učenčevo prvo izbiro, če bo za ta predmet prijavljenih vsaj 15 učencev. 

Izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti – s številčnimi ocenami. Po izboru so redni sestavni del učenčevega urnika, njihovo obiskovanje je obvezno. Svetujemo vam, da skupaj z otrokom dobro premislite in izberete predmet, pri katerem bo lahko, glede na svoje sposobnosti in interese, najbolj uspešen. Vsakemu predmetu je namenjenih 35 ur (za 9. raz. 32 ur) v šolskem letu, razen izbirnega predmeta tuji jezik: nemščina (za 7. razred, 8. razred in 9. razred), kjer je teh ur dvakrat več.

Ločimo med:

  • enoletnimi predmeti, ki jih učenec lahko izbere samo enkrat v zadnjem triletju,
  • enoletnimi predmeti vezanimi na razred, ki jih lahko učenec izbere samo v določenih razredih,
  • in triletnimi predmeti, kar pomeni, da ima predmet v naslednjih letih nadgradnjo in jih je vedno potrebno začeti obiskovati v začetnem programu, ne glede na razred, ki ga učenec obiskuje v 3. triadi.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica.

Če vas v zvezi z izbirnimi predmeti zanima še kaj, mi lahko pišete na elektronski naslov:
katjusa.kovacic@os-iskvarce.si.

Pedagoginja:
Katjuša Kovačič

Predstavitve IP za šolsko leto 2022/23

(Skupno 268 obiskov, današnjih obiskov 1)