Učenci 3. a so se v letošnjem šolskem letu prvič srečali z branjem po angleško. Ko so spoznali abecedo, so morali našteti čim več angleških besed. Zelo hitro so ugotovili, da poznajo že kar nekaj angleških besed.

S pomočjo lesenih črk so se lotili sestavljanja različnih angleških besed. Nekaj besed je bilo lažjih, nekaj pa je bilo težjih. Največji izziv je učencem predstavljajo pisanje besed po nareku, saj so hitro ugotovili, da se angleške besede zapisujejo drugače, kot se izgovorijo. Kljub temu so bili pri zapisu več kot uspešni, saj so imeli le nekaj manjših napak. Pri besedah, ki so jih morali sestaviti tako, da so najprej prebrali zapisano besedo na tabli, pa so bili več kot uspešni. Vse besede so zapisali brez napak.

V branju pa so se preizkusili tudi pri igranju didaktičnih iger. Ena izmed njih je bila branje slikopisov, druga pa je bila igra spomin. Učenci so pri igri spomin z veseljem brali besede in jih razporejali na ustrezne slike na podlagi. Branje slikopisov pa je bilo povezano s predlogi, ki smo so jih najprej narisali in zapisali v zvezek. Branje je bilo sestavljeno iz več delov. Najprej so se učenci preizkusili v branju slikopisov, potem v branju povedi, sledilo je še risanje po navodilih, ki so jih prebrali. Učenci so bili več kot uspešni, nalog so se lotili z velikim veseljem. Aktivnosti smo izvajali pri dveh urah angleščine, vendar sta obe uri  prehitro minili.

Učenci 3. a in učiteljica Simona Grobin

(Skupno 138 obiskov, današnjih obiskov 1)