Ivančkom želimo nuditi prehrano, ki bo dobro vplivala na njihovo zdravje in počutje v času bivanja v šoli. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. Temeljni cilj šolske prehrane je izboljšati, varovati in ohranjati zdravje ter kakovost življenja učencev. V šoli pripravljamo pestro, mešano, uravnoteženo in varovalno prehrano v skladu s prehranskimi priporočili za zdravo prehrano otrok in mladostnikov. Jedilniki so usklajeni z Zakonom o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13), s smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter priporočenimi energijskimi in hranilnimi vnosi. Pri načrtovanju šolske prehrane upoštevamo tudi želje učencev, ki jih skušamo usklajevati s priporočili energijsko-hranilne sestave.

V šoli pripravljamo malice in kosila ter razdeljujemo sadje, zelenjavo, mleko in mlečne izdelke v okviru  Šolske sheme. Ob koncu šolskega leta učencem in staršem ponudimo v izpolnjevanje anketni vprašalnik o šolski prehrani. Med šolskim letom v 4. a, 6. a in 8. a izvedemo dve anketi o Šolski shemi. Med šolskim letom se vsaj enkrat sestane Komisija za šolsko prehrano.

Režim prehranjevanja je zagotovljen s 15-minutnim odmorom za malico ter možnostjo kosila od 11.50 do 13.45. Učenci lahko v jedilnici prevzamejo ostanek kosila kot brezplačen obrok med 13.45 in 14.00.

Pri malici in kosilu je zagotovljen nadzor učiteljev. Učence na začetku šolskega leta seznanimo s HACCP-načeli higiene (umivanje rok, uporaba brisač, tople vode …). Učenci uživajo obroke v urejenem okolju in na način, ki vzbuja pozitiven odnos do hrane. Sami tudi ločujejo nastale odpadke, ki jih tehtajo dvakrat v šolskem letu.

Staršem omogočamo možnost naročila dietne in vegetarijanske hrane oziroma upoštevamo njihove želje.

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma kadarkoli med šolskim letom na obrazcu, ki je na razpolago v šoli pri pedagoginji Katjuši Kovačič in na spletni strani šole. Dejanska dnevna prijava se izpolni na bonu z letno ali mesečno prijavo. Evidentiranje abonentov za kosilo poteka z RFID-ključkom za registracijo, ki ga učenec prvič dobi brezplačno. Ob izgubi RFID-ključka za registracijo je potrebno za nov ključek plačati (1 EUR).

 

Cenik šolske prehrane (za en obrok):

zajtrk, malica, popoldanska malica 0,80 €
malica učiteljev 1,2 €
kosilo za učence od 1. do 5. razreda 2,86 €
kosilo za učence od 6. do 9. razreda 3,29 €
kosilo za odrasle in za zunanje naročnike 4,26 €

Cenik obrokov izven redne šolske prehrane

 

zajtrk ‒ 1,2 €,

malica ‒ 1,2 €

kosilo ‒ 6 €

večerja ‒ 4,8 €

 

Tudi v obeh podružničnih šolah (PŠ Čemšenik in PŠ Podkum) bomo poleg malice organizirali kosilo.

Prehrano je potrebno odjaviti ustno ali pisno do 8. ure zjutraj. Po tem času se odjava za isti dan pri obračunu prehrane ne upošteva. Starši lahko sporočijo odjavo šolske prehrane administratorki, Vilmi Vrtačnik, po e-pošti (prehrana.iskvarce@guest.arnes.si) ali po e-asistentu, oziroma organizatorki šolske prehrane, Nadi Brezovar. Učencem, ki so odstotni zaradi ekskurzij po 14. uri, se kosilo pri obračunu odšteje in ni potrebna odjava staršev. Neodjavljena šolska prehrana se pri obračunu le-te ne odšteje pri mesečnem obračunu. V primeru neplačanih položnic za šolsko prehrano otroku omogočimo le malico, kosila pa ne. Odjave v podružničnih šolah sprejemajo na njihovih telefonskih številkah ali preko e-asistenta in elektronske pošte.

Mesečni jedilniki so objavljeni na šolski spletni strani in v jedilnici (pod maskoto medveda in na tabli). Opremljeni so z oznako alergenov. Živila so brez transmaščob, upoštevana pa je tudi priprava jedi glede na tvorbo akrilamida.

Pripravljeni obroki so sestavljeni iz različnih priporočenih kombinacij:

–  poudarek je na sadju in zelenjavi, ki naj bi bila sestavni del vsakega obroka;

–  pri vsakem kosilu je na voljo solatni bife (najmanj tri vrste solate);

–  kruh in pekovske izdelke ponudimo iz polbele, ržene, ovsene, pirine ali ajdove moke, redko pa iz bele moke;

–  v sesekljane zrezke vključujemo žita in stročnice;

–  namaze pripravljamo v šolski kuhinji;

–  uporabljamo kakovostne maščobe, to so sončnično, oljčno, repično, bučno olje, maslo;

–  zmanjšujemo uporabo sladkorja, soli in maščob;

–  povečujemo delež polnovrednih in zmanjšujemo delež prečiščenih živil;

–  sladice pripravljamo sami, pri tem uporabljamo kombinacijo polnovredne in bele moke;

–  enkrat v tednu so na jedilniku ribje jedi;

–  v prehrano vključujemo ekološka živila, zlasti pa je poudarek na lokalnih živilih;

– tekoča pitna voda je najprimernejša za nadomeščanje izgubljene tekočine, zato je pri malici je na razpolago voda, 100 %-sok, redčen z vodo, čaj, slajen z medom, ali mleko.  Med kosilom nudimo vodo ter 100 %-sadne in zelenjavne sokove, redčene z vodo. V hladnejših mesecih je učencem v jedilnici do 11. ure na voljo neslajen čaj ter voda iz pitnikov na šolskih hodnikih.

Učencem je v učilnici hkrati z redno malico vsak dan na voljo tudi alternativna malica   kruh in maslo.

Enkrat v tednu (sreda) nudimo vsem učencem sadje in zelenjavo iz Šolske sheme. Če sadje ostane, ga ponudimo še naslednje dni. Sadje je na voljo v jedilnici, pri vratarju in poleg računalniške učilnice.

Učenci imajo na razpolago tudi mleko iz Šolske sheme, ki  ga vsak dan ponujamo v jedilnici in pri vratarju.

Enkrat mesečno nudimo učencem samopostrežno malico. V letošnjem šolskem letu je vodilo: »Malico pripravlja kuhar ____________  iz ____________«

  1. september: Malico pripravlja Janez Bratovž iz restavracije JB Ljubljana
  2. oktober: Malico pripravlja kuhar Mitja Žerko iz Lovskega doma na Klančišah
  3. november: Malico pripravlja kuhar iz gostilne Grof
  4. december: Malico pripravlja kuhar iz gostilne Kuhla
  5. januar: Malico pripravlja David Vračko iz restavracije Mak
  6. februar: Malico pripravlja kuharica Mojca Bebar iz gostišča Kum
  7. marec: Malico pripravlja kuhar iz picerije Čebelica
  8. april: Malico pripravlja Aljoša Kukovica iz gostilne Ribnik
  9. maj: Malico pripravlja kuhar Lojze Čop iz gostilna Pr Čop
  10. junij: Malico pripravljajo starši, Odprta kuhinja

 

Hrano v šolski kuhinji pripravljajo Veronika Klopčič, Melita Drobne, Irena Kepa, Valerija Brvar, Gregor Prašnikar, Janja Pesko, Martina Stražar, Boris Tominc in Damjana Kosem.

Vse pripombe, sugestije in mnenja, ki se navezujejo na šolsko prehrano, lahko posredujte organizatorki šolske prehrane, Nadi Brezovar (e-pošta: prehrana.iskvarce@guest.arnes.si).

 

(Skupno 713 obiskov, današnjih obiskov 1)