KS PODKUM

Rodbina Medved

 

Najstarejša letnica na Medvedovi domačiji je 1768 najdena na hrastovem portalu. Po obstoječih rodbinskih zapisih je začetnik rodu na tej kmetiji Matija Medved, ki je bil rojen sredi 17.st. Med pomembnejšimi nasledniki je gotovo Janez Medved, rojen leta 1811, ki je pozidal takratno kmečko hišo in postal župan. V rodovniku Medvedovih je še en župan, in sicer Hinko, v prvi polovici 20.st. Zadnji gospodar je bil Ladislav Medved, ki je leta 1991 postavil spominsko kapelo v zahvalo svojim staršem.

Rodovi Medvedove družine so spadali med večje, zato je bilo potrebno priskrbeti veliko hrane na domačih njivah. Na kmetiji se je ohranilo precej originalnega orodja za obdelavo zemlje, ki so ga izdelali potujoči obrtniki različnih strok. Gospod Rudi Zupan nam je razkazal razstavni prostor, ki so ga uredili v gospodarskem poslopju. Etnografska zbirka je urejena glede na uporabo. Poleg večjih kmetijskih strojev so v zbirki orodje za obdelavo njive, za spravilo sena, za dognojevanje, za cvetlični in zelenjavni vrt, za spravilo lesa, za pripravo drv in oglarjenje, za tesarjenje, za kolarstvo in kovaštvo, za mlatenje žita, za shranjevanje in pripravljanje hrane za zimo ter kletarsko orodje. V celoti je ohranjena mizarska delavnica, ki je bila nad kovačijo. Nekaj orodja so uporabljali potujoči obrtniki, ki so poskrbeli, da so bili Medvedovi obuti in oblečeni. V zbirki je zanimiva tudi skrinja, ki ima letnico 1886. Ima skrivni predal, kamor so lastniki spravljali pomembne dokumente in denar. Del zbirke so pisni zgodovinski viri, ki predstavljajo 5 rodov Medvedovih. Najstarejši dokument je iz leta 1789. Poleg zbirke smo si ogledali hišo z značilnim bogkovim kotom, črno kuhinjo in posodo. Cvetlični vrt pred hišo trenutno počiva, zaživi pa spomladi in poleti in je bil urejen v 19.st. V okviru domačije je tudi macesnov gaj. Zupanovi z veliko ljubezni, entuziazma in znanja urejajo domačijo in jo pokažejo obiskovalcem, prirejajo delavnice namenjene vsem, ki jim je pri srcu dediščina naših prednikov.

 

Rodbina Čop

 

Na južni strani hriba v vasi Podkum, ki se je prej imenovala Sv. Jurij (tudi Šent Jurij) leži kmečka domačija Čopovih. Zunanji videz izpred 200 let ima velika nadstropna hiša, nekdanji dvorec Podšentjur, na kmetiji pa živijo potomci graščakov Čopov. O Podšentjurju  je pisal Valvasor, ki je dodal tudi bakrorez.  Podšentjur ni bil pomembno središče zemljiških gospodov in prvotni grad je ležal približno 200 metrov od Čopove domačije. Ohranjen je le v ustnem izročilu. Posest Podšentjur se pojavlja v listini iz 1659. Lastništvo posesti se je skozi zgodovino menjavalo, priimek Čop med lastniki zasledimo sredi 18.st. Na tramu v hiši je ohranjena letnica 1794, ki smo jo tudi videli, kar potrjuje, da je zahodni del dvorca iz tega časa. Prvotni del dvorca je vzhodni del hiše. V podpritličju starejšega dela sta bila dva kletna prostora, v pritličju veža, večja shramba, črna kuhinja in t.i.špehkamra (ki je služila kot zapor za neposlušne podložnike), v nadstropju pa dve spalnici. Kasneje so prizidali še klet in več sob. Čopovi so posest od 18.st. precej povečali. O tem pričajo različni pisni zgodovinski viri. Janez Jožef Čop, ki je začetnik kumljanske rodbine Čopovih, je prišel iz Boštanja pri Sevnici. Verjetno je bil graščinski uradnik ali pa trgovec. Poročil se je z Marijo Konstancijo, ki je izhajala iz poplemenitene meščanske družine in se je po ustnem izročilu med prebivalci ohranila kot grofica Čop. Janez Jožef Čop in Marija Konstancija sta posest kupila od Marije Terezije Merherič, ki je živela v Ljubljani. Dvorec ob nakupu ni bil v dobrem stanju, oprema je ostala skromna, posesti pa sta zakonca uspela precej povečati vrednost.  Po smrti Marije Konstancije se je Janez Jožef oženil z Marijo Rozalijo Šivic iz gradu Rakovnik. V zakonu so se jima rodili 3 otroci. Janez Jožef se je do smrti leta 1781, precej zadolžil, kar je bremenilo njegove naslednike, njegovega sina in vnuka, ki je družini spet vrnil dobro ime. V dokumentih lahko sledimo Čopovi rodbini vse do današnjega časa. Posest je razdeljena med različne člane rodbine. Obiskali smo gospo Marijo Čop. Posladkali smo se s pecivom v prenovljeni gostilni, si ogledali stare predmete in prvotno gostilno. Gospa Marija Čop z nasledniki danes uspešno povezuje preteklost s prihodnostjo in išče izzive na področju kulinarike.

Povezava na predstavitveni film (Youtube)

GALERIJA SLIK:

(Skupno 77 obiskov, današnjih obiskov 1)