Učenci sedmega razreda pri pouku naravoslovja zelo radi izvajajo poskuse.  Delo poteka v majhnih skupinah (3-4 učenci), spodbuja se jih k medsebojni pomoči, ustrezni razdelitvi vlog, da bo delo potekalo kar najbolj učinkovito, kritičnemu ovrednotenju rezultatov.

Učenci pri eksperimentalnem delu razvijajo različne kompetence in pridobivajo znanje na podlagi konkretne izkušnje: natančno znajo prebrati navodila in jih izvesti, zapisati opažanja in rezultate poskusov, narisati skice, predstaviti ter interpretirati rezultate, rešiti naloge. Z laborantko Vilmo Vrtačnik pripraviva ustrezno učno okolje, pripomočke in laboratorijski pribor, poskrbiva za varno in natančno izvedbo poskusov. Velik poudarek je na samostojni izvedbi poskusov. Z laborantko spremljava njihovo delo, jim nudiva morebitno pomoč, po potrebi jih vodiva.

Delo v manjših skupinah ali v paru krepi medsebojno povezovanje, prenos znanja, upoštevanje različnih perspektiv in sposobnosti. Učenec se nauči prevzemati odgovornost za izpeljavo poskusov, razvija sposobnosti ter spretnosti načrtovanja, izpeljave in evalvacije dela. Nauči se prevzemati različne vloge v skupini.

Učenci so pri delu aktivno vključeni v učni proces in zelo uspešni, radi izvajajo poskuse, učna ura mine hitro, ob tem pa se tudi veliko naučijo.

Ajda Medvešek

(Skupno 34 obiskov, današnjih obiskov 1)