Spoštovani!

Z novim šolskim letom se poenostavlja postopek pridobivanja pravice do subvencionirane prehrane, saj staršem oz. skrbnikom ne bo več potrebno oddajati vloge za uveljavljanje subvencije. Pogoj za brezplačno malico je, da povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53%  neto povprečne mesečne plače v RS, cenzus za pridobitev subvencije kosila pa znaša 18% neto povprečne plače v RS na člana družine. Poleg teh so do brezplačne malice in kosila upravičeni učenci iz rejniških družin, prosilci za azil in učenci v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Merila za pridobitev subvencije šolske prehrane v šolskem letu 2014/15 tako ostajajo enaka kot v tem šolskem letu.

Za uveljavljanje subvencionirane prehrane po novem potrebujete le veljavno odločbo o otroškem dodatku. Do izteka veljavnosti odločbe ni potrebno vlagati nove zahteve (ne glede na spremembo šolskega leta).

Šola bo upoštevala upravičenost do subvencije na podlagi izmenjave podatkov s centrom za socialno delo.

V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek in teh pravic ne bo uveljavljala ali do njih ni upravičena, pa kljub temu želi uveljaviti subvencijo prehrane z začetkom novega šolskega leta, mora v mesecu avgustu 2014 vložiti posebno vlogo za subvencijo malice ali subvencijo kosila (na novem obrazcu) pri pristojnem centru za socialno delo.

(Skupno 58 obiskov, današnjih obiskov 1)