Učenci osmega in devetega razreda obiskujejo izbirni predmet »Poskusi v kemiji«, kjer s poudarkom na praktičnem delu spoznavajo »čare« kemije.

Učni cilji, ki so zapisani v učnem načrtu predmeta, dajejo veliko priložnosti za izkustveno učenje, hkrati pa tudi veliko priložnosti za delo v majhnih skupinah. Prav delo v manjših skupinah, ki je osnova za sodelovalno učenje, učence medsebojno povezuje in jim omogoča, da se učijo drug od drugega, s čimer pridobivajo bolj kvalitetno in trajnejše znanje, krepijo pa tudi socialne veščine.

Želim, da so učenci pri urah čim bolj samostojni, se naučijo spretnosti pri delu z laboratorijskim priborom, pravilne uporabe kemikalij ter na podlagi izvedbe, opažanj in razmišljanja sklepajo na pravilnost rezultata poskusa. Pomemben vidik uspešne izvedbe sodelovalnega učenja pri pouku je tudi natančna določitev vlog v skupinah. Učence zato spodbujam, da se sami vnaprej dogovorijo, kdo bo prevzel posamezne vloge v skupini (priprava pripomočkov, risanje skice, odčitavanje meritev, zapis opažanj, vodenje skupine … ).

Učenci vedo, da bo skupina dosegla svoj cilj le, če bodo sodelovali vsi in če bo vsak posameznik prispeval pri izvedbi naloge. Pri sodelovalnem učenju namreč velja, da je skupina tem bolj uspešna, čim bolj je uspešen vsak posamezen član skupine.

Učenci so pri delu zelo aktivni, tovrstno obliko dela imajo radi in se med seboj  pozitivno povezujejo.

Ajda Medvešek

 GALERIJA SLIK:

(Skupno 43 obiskov, današnjih obiskov 1)