Učenci izbirnega predmeta poskusi v kemiji zelo radi izvajajo eksperimente. Delo poteka v majhnih skupinah, kar jih spodbuja k pozitivni medsebojni komunikaciji, razdelijo si delo, kritično vrednotijo opažanja in rezultat poskusa.

Učenci pred izvedbo poskusa dobijo učni list, kjer so navedeni pripomočki, kemikalije, potek dela,  varnostna opozorila, prostor za zapis opažanj in risanje skic, naloge z vprašanji ter ravnanje z odpadki.

Z branjem in razumevanjem navodil spodbujamo bralno pismenost. Razumevanje navodil je zelo pomembno, saj je pri delu s kemikalijami potrebno biti zelo predviden, natančen in z njimi znati ustrezno opravljati.

Uporaba zaščitne halje, očal in rokavi je obvezna.

Pri izvajanju poskusov razvijamo tudi spretnosti uporabe laboratorijskega pribora in kemikalij.

Naučili smo se, da ni bistvo poskusov v kemiji, da vsak poskus uspe, temveč je tudi neuspeli poskus priložnost za učenje in spodbuda za razmišljanje o tem, zakaj nismo dobili pričakovanih rezultatov.

Veliko pozornost namenimo tudi ravnanju z odpadki, s čimer učenci razvijajo odgovoren odnos do okolja.

Učenci so pri delu zelo aktivni in vključeni v učni proces. Naučijo se prevzemati odgovornost za izpeljavo poskusov, razvijajo različne kompetence in znajo podati evalvacijo dela.

Ajda Medvešek

(Skupno 104 obiskov, današnjih obiskov 1)