Spoštovani starši!

Dne 1. junija 2012 se je pričel uporabljati Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki med drugim na novo ureja subvencijo šolske prehrane. Omenjeni zakon določa, da imajo od 1. septembra 2012 dalje pravico do splošne subvencije samo učenci, ki jim pripada dodatna subvencija v višini 1/3 cene malice. To pomeni, da učencu s prijavo na šolsko malico ne pripada več splošna subvencija, oziroma, da  se subvencionira malica samo socialno najbolj ogroženim učencem.

Za novo šolsko leto 2012/13 ste starši izpolnili Prijavo na šolsko prehrano. Obrazec je otrok dobil v šoli v mesecu juniju.

V kolikor želite uveljavljati pravico do subvencionirane prehrane (je vaš  povprečni mesečni dohodek na osebo 42% oz. do 405,98 EUR) morate na pristojni Center za socialno delo vložiti vlogo za subvencionirano šolsko prehrano.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav !

 

Alenka Ašič, ravnateljica

(Skupno 61 obiskov, današnjih obiskov 1)