OŠ Ivana Skvarče v »Slovenski mreži zdravih šol«

ZDRAVA SOLA

Od leta 2011 je Osnovna šola Ivana Skvarče vključena v projekt »Slovenska mreža zdravih šol«. Mreža deluje s podporo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za šolstvo, za nacionalno usklajevanje je pristojen Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), regijsko pa mreže koordinirajo območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Upravičenost do naziva »Zdrava šola« se vsako leto na novo preverja, šola mora izpolniti določene kriterije.

V ta namen  šolski tim evidentira naloge, projekte in dejavnosti, ki se izvajajo na šoli, na NIJZ pa pripravijo analizo opravljenega dela za posamezno šolo in trikrat letno organizirajo srečanja vodij timov. Na teh srečanjih obravnavamo teme s področja zdravega načina življenja, predstavljamo primere dobrih praks, informirajo nas o dogodkih in dejavnostih povezanih z zdravjem.

V šolskem letu 2018/2019  je “rdeča nit” nadaljevanje oz. nadgradnja gibanja, prehrane in duševnega zdravja.

Aktivnosti bomo po svojih močeh integrirali v vsakdanjo šolsko prakso v okviru dni dejavnosti, razrednih ur in delavnic, kar bo dobro izhodišče, da bomo s povezovanjem vseh udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu še naprej izvajali naloge, s katerimi bomo uresničevali cilje »Zdrave šole«

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 

»Slovenska mreža ZŠ«- poročilo za šol. l. 2017/ 2018

V letošnjem šolskem letu je šolski tim evidentiral 14 nalog, projektov in dejavnosti, ki so se izvajale na naši šoli.

 1. Samopostrežne malice: Izletniške točke v okolici Zagorja.
 2. Delavnice »Zdrave šole«.
 3. Kros v Europarku.
 4. Šola bere.
 5. Dnevi dejavnosti.
 6. Zdravstveno-vzgojna dejavnost.
 7. Udeležba na organiziranih športnih prireditvah.
 8. Neobvezni izbirni predmeti s področja športa.
 9. Interesna dejavnost Mladi planinci.
 10. Prireditev za starostnike na PŠ Čemšenik.
 11. Uredimo okolico PŠ Čemšenik.
 12. Vrtiček na PŠ Podkum.
 13. Prireditev za starostnike na PŠ Podkum.
 14. Udeležba na prireditvi Podkum-jejmo skupaj.

Vse dejavnosti so ustrezale 12 ciljem ZŠ in letošnji vsebini oz. rdeči niti »Nadgradnja gibanja, prehrane in duševnega zdravja«.

Dejavnosti so bile vnesene v spletni obrazec www.1ka.si, ki je osnova za analizo, ki jo na NIJZ vsako leto pripravijo za posamezno šolo. Srečanja vodij timov ZŠ so bila organizirana trikrat.

Obravnavali smo teme s področja zdravega načina življenja, predstavili nekatere primere dobrih praks, informirali so nas o dogodkih in dejavnostih povezanih z zdravjem.

Slovenska mreža zdravih šol letos praznuje 25. letnico delovanja, kar bomo v šolskem letu 2018/19 tudi obeležili.

Vsebine »Zdrave šole« bomo še naprej integrirali v vsakdanjo šolsko prakso v okviru dni dejavnosti, razrednih ur in delavnic.

V pomoč nam bodo vsebine predstavljene na

www.nijz.si/e-gradiva/šolsko okolje, www.tosemjaz.net,

www.nijz.si/e-gradiva/duševno zdravje, www.zdravjevsoli.si.

Mojca Urbanija

 

(Skupno 245 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost