Osnovna šola Ivana Skvarče učencem in zaposlenim omogoča uporabo E-identitet (AAI-račun). Šola, kot članica federaije ArnesAAI tako omogoča svojim uporabnikom dostop do mnogih uporabnih storitev, ki so podprte s strani Arnesa. Najbolj uporabljene so spletne učilnice in brezžično omrežje Eduroam, spletne učilnice Arnes in Office 365.

Seznam storitev Arnes AAI  (Arnes)

Prijave učenci uredijo v šoli.

Kaj je AAI prijava?

AAI prijava je vrsta enotne prijave za izobraževalno in raziskovalno sfero v Sloveniji, kjer lahko uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom dostopa do velikega števila uporabnih storitev. Sistemi za enotno prijavo se združujejo v federacijo ArnesAAI, tu kratica AAI pomeni Avtentikacijska in Avtorizacijska Infrastruktura. Federacija ArnesAAI pa je pridružena tudi interfederaciji EduGAIN, kar pa razširja prijavne možnosti svojih članov tudi izven Slovenskih meja. Več o interfederaciji v opisu EduGAIN. (Vir: Arnes)

Povezava za spremembo gesla

  

Kaj je AAI-račun?

E-identiteta oziroma AAI-račun je vaše »uporabniško ime v federaciji ArnesAAI«, ki ga dobite od svojega ponudnika identitete (v federaciji), praviloma od organizacije, kjer ste zaposleni ali se izobražujete. Običajno ima obliko uporabnik@domenaorganizacije.si, npr. študenti Univerze v Ljubljani imajo AAI-račun oblike uporabnik@student.uni-lj.si.

Če AAI-računa za enotno prijavo še nimate, povprašajte na vaši matični organizaciji. V kolikor le-ta še ni članica ArnesAAI, lahko vsi imetniki uporabniškega imena na Arnesu uporabite Arnesov AAI-račun: vaš AAI-račun je v tem primeru sestavljen iz vašega uporabniškega imena in domene “guest.arnes.si” (primer: če je vaše uporabniško ime na Arnesu jnovak2, je vaš gostujoči AAI-račun jnovak2@guest.arnes.si) (Vir: Arnes)

 

EDUROAM 

Dostop do brezžičnega omrežja EDUROAM

Osnovna šola Ivana Skvarče nudi zaposlenim in učencem možnost brezplačnega dostopa do brezžičnega izobraževalnega omrežja EDUROAM. Tako dodeljeni dostop ni namenjen komercialni uporabi. EDUROAM je del šolskega omrežja, ki je povezano v omrežje Arnes in evropski sistem, zato zanj veljajo enaka pravila kot za dostop do omrežja Arnes (glej http://www.arnes.si/dostop/). Splošna navodila za nastavitve EDUROAM omrežja najdete na naslovu http://www.eduroam.si/ .

PRAVILA UPORABE OMREŽJA EDUROAM

Dostop do omrežja EDUROAM se dodeljuje zaposlenim in učencem izključno za uporabo v izobraževalne namene. Osnovna šola Ivana Skvarče si pridržuje pravico do ustreznih ukrepov na omrežju EDUROAM, če presodi, da uporabnik nedopustno uporablja omrežje. Med ukrepe spada onemogočanje dostopa oz. odvzem pravice dostopa do omrežja. Za nedopustno uporabo omrežja EDUROAM se šteje vsako ravnanje v obliki storitve ali opustitve, zaradi katerega Osnovna šola Ivana Skvarče ali komu tretjemu nastane, ali bi lahko nastala škoda, ali pa uporablja omrežje EDUROAM v nasprotju z nameni, zaradi katerih je bilo omrežje vzpostavljeno. Za nedopustno uporabo omrežja EDUROAM se šteje zlasti:

 1. omogočanje dostopa do omrežja tretjim osebam (to vključuje posojanje dodeljenega uporabniškega imena komurkoli),
 2. poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku,
 3. namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja,
 4. uporaba dostopa do omrežja za pridobitniške dejavnosti,
 5. oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem,
 6. uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
 7. kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
 8. objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice,
 9. ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino,
 10. posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju,
 11. uporaba servisov, ki niso namenjeni javni uporabi,
 12. uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.

Osnovna šola Ivana Skvarče bo varovala osebne podatke in se obvezuje, da bo delovala v skladu z vso predmetno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, ki velja v Republiki Sloveniji.

Povezave: 

https://moj.arnes.si/index.php

PRILOGE: 

(Skupno 952 obiskov, današnjih obiskov 1)