Šolska svetovalna služba v skladu z veljavnimi standardi in normativi skrbi za kvalitetno izvajanje svetovalnega dela. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci (učenci, učitelji, vodstvo, starši), po potrebi tudi z zunanjimi institucijami.

Osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe so dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Delo šolske svetovalne službe obsega naslednja področja:

  • učenje in poučevanje,
  • šolska kultura, vzgoja, klima in red,
  • telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj,
  • šolanje in poklicna orientacija,
  • področje socialno-ekonomskih stisk.

Šolska svetovalna služba je praviloma dosegljiva vsak delovni dan od 8. do 14. ure ter v času skupnih govorilnih ur.


Psihologinja: Ana Amon
E-pošta: ana.amon@os-iskvarce.si
Telefonska številka: 03 56 69 925

Pedagoginja: Katjuša Kovačič
E-pošta: katjusa.kovacic@os-iskvarce.si
Telefonska številka: 03 56 69 922

Svetovalna delavka: Danijela Sekej
E-pošta: danijela.sekej@os-iskvarce.si
Telefonska številka: 03 56 69 920

(Skupno 478 obiskov, današnjih obiskov 1)