Temeljna oblika organiziranosti učencev posameznega oddelka je oddelčna skupnost. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v skupnost učencev šole. Izvršilni organ skupnosti učencev je šolski parlament, ki ga najmanj dvakrat letno skliče ravnateljica.

Šolska skupnost zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti, spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, informira učence o svoji dejavnosti, načrtuje in organizira skupne akcije in opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.   

ŠOLSKI PARLAMENT je izvršilni organ šolske skupnosti. Sestavljata ga po dva predstavnika  oddelkov od četrtega do devetega razreda.

Učenci, člani šolske skupnosti, pripravljajo darila za prvošolce ob sprejemu v šolsko skupnost, se pripravljajo na otroški parlament (Šolstvo in šolski sistem), aktivno sodelujejo  na občinskem, regijskem in nacionalnem otroškem parlamentu, se udeležujejo delavnic, preko katerih krepijo empatijo do drugih, krepijo empatijo sprejeti samega sebe ter se medsebojno medgeneracijsko povezujejo.

Mentorici skupnosti učencev sta Helena Kramar Skubic in Maja Ule.

 

Nekateri ljudje vidijo stvari take, kot so, in rečejo:«Zakaj?«

Sam pa sanjam o stvareh, ki jih še ni bilo, in pravim: »Zakaj pa ne?«

                                                                      (George Bernard Shaw)

 

 

(Skupno 453 obiskov, današnjih obiskov 2)