TEKMOVANJA

Učitelji in mentorji  bodo pri rednem in dodatnem pouku ter interesnih dejavnosti pripravljali učence na tekmovanja iz naslednjih predmetov oziroma področij: 

Slovenščina  Cankarjevo priznanje Darja Murn 8. 4. 2021 (ŠT, 1. triada—Mehurčki) 17. 11. 2020 (ŠT, 2. in 3. triada) 14. 1. 2021 (OT, 8. in 9. razred) 13. 3. 2021 (DT, 8. in 9. razred) 
Matematika  Vegovo priznanje Apolonija Kovač (predmetna stopnja) Urška Klopčič (razredna stopnja) 18. 3. 2021 (ŠT) 17. 4. 2021 (DT) 
Angleščina Tina Zupančič Bergant  (9. razred)    Danijela Koprivšek (8. razred)  12. 11. 2020 ob 13.00 (ŠT, 9. razred) 20. 1. 2021 ob 14.00 (OT, 9. razred) 16. 3. 2021 ob 14.00 (DT, 9. razred)  19. 10. 2020 ob 13.00 (ŠT, 8. razred) 23. 11. 2020 ob 14.00 (DT, 8. razred) 
Kemija  Preglovo priznanje Ajda Medvešek 18. 1. 2021(ŠT) 27. 3. 2021 (DT) 
Fizika ‒ Stefanovo priznanje Vanja Celestina 3. 2. 2021 (ŠT) 26. 3. 2021 (PT) 8. 5. 2021 (DT) 
Astronomija Aleš Celestina 3. 12. 2020 (ŠT) 9. 1. 2021 (DT) 
Računalništvo ‒ Bober Aleš Prapertnik od 9. do 13. in od 16. do 20. 11 2020 (ŠT) 16. 1. 2021 (DT) 
Biologija –  Proteusovo priznanje Barbara Pavlič 21. 10. 2020 (ŠT) 4. 12. 2020 (DT) 
Tehnika in tehnologija – konstruktorstvo in tehnologije obdelav Nataša Oberč  2. 4. 2021 (RT) 15. 5. 2021 (DT) 
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni Dunja Pušnik 16. 10. 2020 ob 13.00 (ŠT) 21. 10. 2020 ob 11.00 (DT)  
Bralna značka Alenka Knez, učitelji slovenščine, razredne učiteljice september–april 
Rdeči križ Vilma Vrtačnik  
Športne panoge ‒ kegljanje Martin Koncilja  
Športne panoge ‒ atletika Mili Zupančič Martin Koncilja  
Glasba ‒ 10slovenska glasbena olimpijada   Urška M. Luzar 15. 2. 2021 (ŠT) 7. 3. 2021 (DT) 
ROBObum Aleš Prapertnik april 2021 (RT – STPŠ Trbovlje) maj 2021 (DT – FERI Maribor) 
Tekmovanje iz geografije Helena Kramar Skubic 24. 11. 2020 (ŠT) 26. 1. 2021 (OT) 16. 4. 2021 (DT) 

Legenda: 

ŠT  šolsko tekmovanje 

OT  območno tekmovanje 

PT  področno tekmovanje 

DT  državno tekmovanje 

Organizacija, izvedba in udeležba na tekmovanjih je odvisna od navodil in priporočil MIZŠ in NIJZ. 

Učenci bodo z likovnimi izdelki v celotnem šolskem letu sodelovali na likovnih natečajih in razstavah, z literarnimi prispevki pa bodo sodelovali na literarnih natečajih

Nadaljujemo tudi s šolskim likovnim natečajem Jaz, umetnik, ki se je v lanskem šolskem letu razširil v področno tekmovanje. 

Otroški pevski zbor matične šole, PŠ Čemšenik, PŠ Podkum ter mladinski pevski zbor matične šole se bodo udeležili območne revije otroških in mladinskih pevskih zborov v Zagorju ob Savi. 

(Skupno 500 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost