Učencem, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje, se lahko dodeli:

  • status učenca perspektivnega športnika,
  • status učenca vrhunskega športnika,
  • status učenca perspektivnega mladega umetnika,
  • status učenca vrhunskega mladega umetnika.

Pridobitev statusa lahko predlagajo starši učenca. Predlog za dodelitev statusa podajo na izpolnjenem obrazcu skupaj s prilogami najkasneje do 20. septembra tekočega šolskega leta. Učenci izpolnjen obrazec s pripadajočimi prilogami oddajo razredniku/razredničarki, ta pa ga nato preda svetovalni službi.

Pogoji in postopek za pridobitev statusa so podrobneje določeni v Pravilih o prilagajanju šolskih obveznosti. Postopek za dodelitev statusa na šoli vodi psihologinja Ana Amon.

Dokumenti:
PDF Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Vloge:
PDF Predlog za dodelitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika
PDF Predlog za dodelitev statusa učenca perspektivnega športnika
PDF Predlog za dodelitev statusa učenca vrhunskega mladega umetnika
PDF Predlog za dodelitev statusa učenca vrhunskega športnika

(Skupno 394 obiskov, današnjih obiskov 1)