V svetu, v katerem živimo, je problematika zavržene hrane  vse bolj pereča. Na eni strani proizvedemo ogromne količine odpadne hrane, na drugi strani pa se število ljudi, ki nimajo dostopa do osnovnih življenjskih dobrin, med njimi tudi hrane, močno povečuje.

Povprečen Slovenec je v letu 2020 zavrgel kar 68 kg hrane. V letu 2020 je tako v Sloveniji nastalo 143.570 ton odpadne hrane!

Zakaj je pomembno zmanjšati izgube hrane in količino odpadne hrane?

Izgube hrane in odpadna hrana ogrožajo trajnost naših prehranskih sistemov. Ko hrano izgubimo ali zavržemo, gredo v nič tudi vsi viri, ki smo jih uporabili za njeno proizvodnjo: voda, zemljišče, energija, delovna sila in kapital. Poleg tega se z odlaganjem izgubljene in odpadne hrane na odlagališčih ustvarjajo emisije toplogrednih plinov, ki prispevajo k podnebnim spremembam.

V šoli želimo z mnogimi dejavnostmi v okviru pouka in drugih šolskih in obšolskih dejavnostih v največji možni meri o tem ozaveščati tudi naše učence in delavce šole. Prav s tem namenom smo vključeni tudi v Unescov projekt Izboljšajmo odnos do hrane.

Pomembno je, da se zavedamo, da vsak izmed nas lahko prispeva svoj delež k temu, da bodo količine odpadne hrane čim manjše.

Mojca B. Sotenšek

(Skupno 52 obiskov, današnjih obiskov 2)