Pri preverjanju in ocenjevanju znanja upoštevamo določila Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli.

V šolskem letu sta dve ocenjevalni obdobji.

Uporabljamo različne načine preverjanja in ocenjevanja, glede na razred in učne vsebine. Učenčevo znanje ocenjujemo najmanj šestkrat  v  šolskem letu pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, najmanj trikrat pri predmetih, za katere sta določeni dve uri tedensko in najmanj dvakrat pri predmetih, za katere je s predmetnikom določeno manj kot dve uri tedensko.  Pisne preizkuse napovedujemo vsaj pet delovnih dni prej.

Ob koncu polletja starše od 2. –  9. razreda pisno obvestimo o učnem uspehu, ob zaključku pouka pa  dobijo učenci spričevala z zaključnimi ocenami za posamezne predmete oz. v prvem obdobju spričevala z opisnimi ocenami.

(Skupno 81 obiskov, današnjih obiskov 1)