Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli  – 64. člen:

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljnjem besedilu: nacionalno preverjanje znanja).

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika.

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

Za učence zasebnih šol in šol, ki izvajajo program osnovne šole po posebnih pedagoških načelih, je tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja prvi tuji jezik.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Nacionalno preverjanje znanja je za odrasle prostovoljno.

Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverjanja znanja izda minister.«

Natančnejši  opis vsebine in način opravljanja NPZ v osnovni šoli najdete v Navodilih za izvedbo NPZ v osnovni šoli, ki so za vsako šolsko leto sproti objavljena na spletnih straneh Državnega izpitnega centra (www.ric.si).

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA UČENCE 6. RAZREDOV

petek, 4. maj 2018 slovenščina
REDNI ROK: ponedeljek, 7. maj 2018 matematika
sreda, 9. maj 2018 angleški jezik

SEZNANITEV Z DOSEŽKI in

UVELJAVLJANJE PRAVICE DO VPOGLEDA v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ

torek, 5. junij 2018

sreda, 6. junij 2018

četrtek, 7. junij 2018

POSREDOVANJE PODATKOV

o poizvedbah na RIC

sreda, 6. junij 2018

četrtek, 7. junij 2018

RIC posreduje šolam SPREMEMBE DOSEŽKOV (po poizvedbah) ponedeljek, 18. junij 2018

RAZDELITEV OBVESTIL

O DOSEŽKIH

četrtek, 21. junij 2018


NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA UČENCE 9. RAZREDOV

OBJAVA 3. predmeta: četrtek, 1. september 2017
petek, 4. maj 2018 slovenščina
REDNI ROK: ponedeljek, 7. maj 2018

matematika

 

sreda, 9. maj 2018 tretji predmet: TJA

SEZNANITEV Z DOSEŽKI in

UVELJAVLJANJE PRAVICE DO VPOGLEDA v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ

 

 

torek, 29. maj 2018

sreda, 31. junij 2018

četrtek, 1. junij 2018

POSREDOVANJE PODATKOV o poizvedbah na RIC

sreda, 30. maj 2018

četrtek, 31. maj 2018

RIC posreduje šolam SPREMEMBE DOSEŽKOV (po poizvedbah) sreda, 6. junij 2018

RAZDELITEV OBVESTIL

O DOSEŽKIH

petek, 15. junij 2018

 

 

(Skupno 385 obiskov, današnjih obiskov 1)