Starši imate močan vpliv na oblikovanje otrokovega odnosa do šolskega dela, učiteljev in sošolcev ter vedenje v šoli. Kljub trudu in dobronamernemu ravnanju pa se tudi vi lahko znajdete v položaju, ko ne veste, kako ukrepati in kaj storiti, da bo dobro za otroka.

 

Na svetovalni delavki se lahko obrnete: 

– ko naletite na probleme, ki se odražajo v učni uspešnosti, psihičnem počutju ali izstopajoči vzgojni problematiki otroka,

– kadar želite nasvet pri razreševanju različnih dilem in vprašanj, povezanih z osebnostnim razvojem, vzgojo in izobraževanjem otrok,

– ob stresnih življenjskih prelomnicah, ki bi utegnile vplivati na otrokovo doživljanje ter posledično uspeh in počutje v šoli,

– kadar želite opozoriti na otrokove posebnosti,

– vas zanima, kako otroku pomagati pri učenju,

– želite pri otroku odpraviti govorno-jezikovno motnjo,

– če ima vaš otrok težave pri začetnem opismenjevanju.

 

V svetovalni službi se oglasite tudi:

– kadar vpisujete otroka v 1. razred OŠ ali želite odložiti vpis vašega šoloobveznega otroka v 1. razred OŠ,

– kadar se bo vaš otrok zaradi selitve ali drugih vzrokov prešolal iz druge na našo šolo ali iz naše na drugo šolo (Prosimo, da nas o prešolanju čim prej seznanite.),

– kadar želite informacije v zvezi z nadaljevanjem šolanja,

– kadar želite informacije v zvezi s pogoji in možnostmi za pridobivanje Zoisove,  republiške ali kadrovske štipendije za vašega otroka,

– če ste se znašli v finančni stiski in bi potrebovali kakršnokoli subvencijo npr. šole v naravi za vašega otroka,

– kadarkoli želite pogovor ali nasvet v zvezi s težavami ali skrbmi, ki ji imate v zvezi z vašim otrokom.

V svetovalno službo običajno samoiniciativno povabimo starše otrok, pri katerih opažamo odstopanja pri učnem delu in vedenjskih vzorcih. Ker so vabila namenjena svetovanju staršem v zvezi reševanjem aktualne problematike otroka, vas prosimo, da se nanje odzivate.

 

Težave lahko premostimo le s sodelovanjem. Povabili vas bomo tudi na predavanja, ki jih izvajamo na roditeljskih sestankih, ki se nanašajo na aktualna vprašanja in problematiko. Starši tudi sami svetujte otroku, da se lahko obrne na nas z drobnimi zadregami, ki jih prinašata šolanje in odraščanje. S tem ga boste naučili ene najpomembnejših veščin za življenje, to je, kako pravočasno poiskati pomoč.

 

Načelo postopnosti

Kadar nastanejo težave, vas prosimo, da v vsakem primeru poskušate stvari urediti najprej s tistim učiteljem oz. delavcem šole, ki ga to zadeva, in z razrednikom. V primeru, da ne najdete skupnega jezika, se obrnite na svetovalno službo ali pa na vodstvo šole.

 

Na svetovalno službo se lahko obrnete vsak dan od ponedeljka do petka med 7.30 in 13.00 ter v času skupnih govorilnih ur.

 

(Skupno 365 obiskov, današnjih obiskov 1)