Šolski svetovalni delavki sta psihologinja Milena Drnovšek in pedagoginja Katjuša Kovačič.

Vstop v šolo je ena od pomembnih prelomnic v otrokovem življenju. Čeprav je šola  prvenstveno namenjena pridobivanju znanja, pa za otroka obenem predstavlja prostor, kjer se uči živeti z drugimi tudi drugače kot v varnem domačem okolju. Med šolanjem otrok postopno prehaja iz obdobja igre v življenje z obveznostmi, potrebe po prilagajanju in osamosvajanju pa z njimi rastejo vse do trenutka, ko je pred njimi odločitev – kam po osnovni šoli.

Šolska svetovalna služba je na tej poti spremljevalec, ki poskuša pristopiti, ko zmanjka moči, ali usmeriti pogled v pravo smer, ko se zazdi, da se vse rešitve izmikajo. Prizadeva si, da skupaj z ostalimi delavci omogoči vsem otrokom optimalen razvoj in oblikovanje psihično in socialno zdrave osebnosti.

Glavna področja dela šolske svetovalne službe:

– vpis otrok v 1. razred (februar),

– POKLICNO SVETOVANJE in ŠTIPENDIRANJE,

– skupinska in individualna pomoč ter svetovanje pri reševanju razvojne, pedagoške, psihološke in socialne problematike,

– koordinacija postopkov USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, sodelovanje  pri pripravi in izvedbi individualiziranih načrtov za otroke s posebnimi potrebami, koordinacija dodatne strokovne pomoči,

– evidentiranje in koordiniranje dela z NADARJENIMI UČENCI,

– socialno varstvena pomoč,

– preventivno delo v oddelkih,

– sodelovanje ter svetovanje učencem in staršem pri izbiri IZBIRNIH PREDMETOV, NIVOJEV (pri slovenščini, matematiki in angleščini),

– sodelovanje z učitelji in vodstvom šole pri NAČRTOVANJU, SPREMLJANJU IN EVALVACIJI RAZVOJA ŠOLE in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela,

– spremljanje in analiza učnega uspeha in vzgojne problematike.

– posvetovalno delo s strokovnimi delavci šole,

– delo s starši,

– razvojno – proučevalno delo,

– strokovno izobraževanje,

– vključevanje v projekte

KOMU JE ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA NAMENJENA?

Namenjena je učencem, staršem in učiteljem.

(Skupno 478 obiskov, današnjih obiskov 1)