V šolskem letu 2014/15 sprememba Zakona o OŠ (UL RS, št. 63/13) določa postopno uvajanje neobveznih izbirnih predmetov v  4. in 7. razredu. V šolskem letu 2015/16 smo začeli uvajati neobvezni izbirni predmet angleščino za učence 1. razredov.

V šolskem letu 2016/17 nadaljujemo z izvajanjem neobveznih izbirnih predmetov.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program osnovne šole, zato le-ti niso uvrščeni v urnik med obvezne predmete. V skladu z zakonom lahko učenci izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Posamezni neobvezni izbirni predmet se izvaja, če je prijavljenih najmanj 12 učencev.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti.  Znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih se ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učencev se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti.

Za  šolsko  leto  2016/17 so izbrani:   

neobvezni  izbirni  predmet za  4., 5. in 6. razred

umetnost – film in umetnost – likovno ustvarjanje,

šport, tehnika ter računalništvo.

 

V skladu s predmetnikom se ti izbirna predmeti izvajajo po eno uro tedensko. Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v celem  2. obdobju osnovne šole, torej od 4. do 6. razreda.

(Skupno 69 obiskov, današnjih obiskov 1)