V sredo, 15. 3. 2023, so imeli drugošolci projektni dan z naslovom ŽIVIMO ZDRAVO. Že v tednu pred projektnim dnevom so učenci osvežili svoje znanje o človeškem telesu, prehrani, gibanju in higieni. Naučili so se tudi nekaj novega. Obiskala nas je tudi zdravstvena delavka, ki je učencem podrobneje predstavila osebno higieno ter higieno oblačil in prostora.

Na dan projekta so vsi učenci v računalniški učilnici ali s pomočjo tablic rešili anketo, ki je vsebovala vprašanja o njihovih navadah, povezanih z zdravim načinom življenja. Ko so vsi učenci na spletu oddali svoje odgovore, smo skupaj s pomočjo projekcije pregledali rezultate, jih pokomentirali in dodali svoje pripombe. Sledila je samopostrežna malica, v sklopu katere so učenci poskušali oceniti, kako zdrav je njihov izbor malice. Ko so se najedli, je sledila predstavitev samega dela po skupinah in nato še razdelitev v mešane skupine. Učenci so imeli na voljo 6 različnih delavnic. Za vsako delavnico so imeli 15 minut časa, vmes pa so jih čakali 5-minutni aktivni odmori.

Prva postaja je pokrivala področje matematike. Učenci so skupinsko reševali račune na plakatu, kamor so morali nato nalepiti ustrezne sličice glede na rezultat. Če so bili vsi rezultati pravilni, se jim je na koncu prikazala slika otrok, ki so gibalno aktivni. Hitrejše skupine so uspele sliko tudi pobarvati. Na drugi postaji so se urili v branju ter ločevali dele sličice, na katerih so bili napisani stavki na zdravo in nezdravo. Delo je potekalo v parih. Če sta učenca stavke pravilno razvrstila, sta na koncu lahko sestavila dve celi sličici, ki sta bili nalepljeni tudi na kuverti.

Tretja delavnica je bila povezana z likovno umetnostjo. V knjigah so lahko pogledali, kako izgledajo virusi in bakterije, nato pa so iz slanega testa in različnih dodatkov izdelali svoj virus, ga izvirno poimenovali in postavili na razstavo. Videti je bilo, da je korona pustila res velik vpliv. Četrta delavnica se je nanašal na slovenščino. Učenci so izdelovali mini knjižice z naslovom Zobobol. Ob predpripravljenih sličicah so si izmislili in zapisali zgodbo, knjižico speli in pobarvali sličice.

Peta skupina je bila povezana z angleščino. Učenci so ponovili besedišče o zelenjavi, sadju ter razvrščali hrano na zdravo in nezdravo. Zadnja delavnica je zajemala izdelavo prehranjevalne piramide. Učenci so na kartonaste piramide lepili sličice hrane in pijače iz reklam, sličice pa so lahko tudi dorisali. Nastale so res krasne piramide.

Med vsako menjavo skupine so sledili aktivni odmori: učenci so plesali na angleške pesmi, račke, se igrali dan in noč z zdravimi in nezdravimi navadami ter telovadili s črkami svojega imena.

Po zaključku delavnic so se učenci vrnili v svoje razrede in se skupaj z razredničarko pogovorili o delavnicah ter smiselno zaključili projektni dan. Odzivi učencev so bili zelo pozitivni, delavnice so jim bile všeč, prav tako jih je pritegnil nekoliko drugačen način dela. Tudi učiteljice smo bile z izvedbo dneva zelo zadovoljne.

(Skupno 117 obiskov, današnjih obiskov 1)