V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13) bomo v šol. letu 2020/21 nadaljevali z izvajanjem neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5. in 6. razreda.

Učenec prostovoljno izbere največ dve uri pouka neobveznega izbirnega predmeta. Drugi tuj jezik se izvaja 2 uri tedensko, ostali predmeti pa 1 uro tedensko. Smiselno je, da drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet izberejo tisti učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo želeli  obiskovati pouk drugega tujega jezika neprekinjeno vsaj eno obdobje (od 4. do 6. razreda).

KAZALO

Za učence 4. do 6. razreda
NEMŠČINA 1, 2, 3                TUDI ZA 7., 8. IN 9. RAZRED
UMETNOST- FILM
UMETNOST- LIKOVNO USTVARJANJE
UMETNOST- PLES (5. in 6. razred)
RAČUNALNIŠTVO (4. in 5. razred)
TEHNIKA
ŠPORT
(Skupno 362 obiskov, današnjih obiskov 1)