Danes, 17. septembra, začenjamo novo bralno leto. Na ta dan se je rodil in umrl naš mladinski pisatelj FRANCE BEVK (17. september 1890, Zakojca pri Cerknem, 17. september 1970, Ljubljana). Ta dan praznujemo DAN ZLATIH KNJIG.

Bralno značko sta osnovala pisatelj LEOPOLD SUHODOLČAN in prof. STANKO KOTNIK. V začetku so značke poimenovali po slovenskih pisateljih (npr. Prežihova značka, Cankarjeva, Trubarjeva,…) od začetka devetdesetih let dalje pa je geslo bralne značke »S knjigo v svet«.

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času ter tako prispeva k oblikovanju bralcev za vse življenje in dvigu bralne pismenosti posameznikov in družbe v celoti.

Bralna značka se dogaja praktično na vseh slovenskih osnovnih šolah, v tovrstno branje se vključuje kar 75% osnovnošolcev. Skupaj z otroki iz vrtcev, srednjih šol in osnovnih šol v slovenskem zamejstvu sodeluje več kot 140.000 otrok, ki berejo slovenske knjige.

17. septembra vsako leto zaznamujemo začetek bralnega leta. Bralno dogajanje, ki v dneh okrog 17. septembra poteka po vsej Sloveniji, zadnja leta imenujemo »Bralni maraton«. Bralno leto se zaključuje med 8. februarjem in koncem šolskega leta.

Na naši šoli bomo novo bralno leto začeli z našo mini akcijo za promocijo branja »Šola bere«. Tokrat boste na uri oddelčne skupnosti oz. pri uri slovenščine skupaj brali odlomek iz ene od knjig našega pisatelja Franceta Bevka. Do 2. aprila, ko bomo zaključili bralno leto, boste prebrali ustrezno število knjig in se na pamet naučili 2 oziroma 3 pesmice. Poleg tega, da vas bodo knjige popeljale v različne svetove, si boste z branjem prislužili tudi priznanje dobrega bralca »S  knjigo v svet« in, če bo le mogoče, tudi srečanje z enim od slovenskih pesnikov, pisateljev ali ilustratorjev. Zlati bralci, to ste tisti, ki za bralno značko berete vseh devet let šolanja, pa boste prejeli tudi knjižno darilo.

Veliko užitkov na potovanju na barkah besed in kot je zapisal France Bevk: »Knjiga je kot luč – prebereš jo, da sveti v tebi.«

(Skupno 68 obiskov, današnjih obiskov 1)