NOV ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI

S 1. februarjem 2013 prične veljati nov zakon o šolski prehrani (ZšolPre-1), ki omogoča ugodnejše pogoje za pridobitev subvencije šolske prehrane. Tako bodo do polne subvencije za malico upravičeni učenci iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo v družini ne presega 53% neto povprečne plače (prej 42%), pri kosilu pa cenzus ostaja enak, to je 18% neto povprečne plače na družinskega člana. Pomembna razlika je v tem, da se v izračunu ne upošteva več prihodkov denarne socialne pomoči, otroškega dodatka in državne štipendije. Izračun je neposredno vezan na odstotek ugotovljen v odločanju o pravici do otroškega dodatka. Vsi tisti, ki ste v tem šolskem letu na Centru za socialno delo že oddali vlogo za pridobitev otroškega dodatka ali subvencionirane prehrane, vam tega ni potrebno ponovno storiti. Center bo namreč avtomatično preverjal spremembe in izdajal nove odločbe o subvencioniranju prehrane vsem, ki imajo veljavne odločbe o otroškem dodatku. Pričakujete jih lahko do konca tega meseca.

Učenci, ki pravice do subvencije za malico oziroma kosilo nimajo priznane in v družini nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku, pa morajo pri pristojnem centru za socialno delo vložiti vlogo za subvencijo malice oziroma kosila. V tem primeru bodo centri za socialno delo izpolnjevanje pogojev ugotavljali na način, kot to velja za ugotavljanje pravice do otroškega dodatka. Rok za vložitev vloge je dva meseca od uveljavitve zakona, pravica pa jim bo veljala od začetka uporabe zakona, torej od 1. 2. 2013.

(Skupno 82 obiskov, današnjih obiskov 1)