OŠ Ivana Skvarče se je v oktobru 2011 pridružila Slovenski mreži zdravih šol.

Koncept mreže šol, ki promovirajo zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije, Evropske unije in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem, odnos do zdravja in življenja nasploh.

Začelo se je leta 1993 s prvimi 12 šolami, nadaljevalo pa s štirimi širitvami in od oktobra 2011 deluje v Slovenski mreži zdravih šol že 324 ustanov (257osnovnih šol, 60 srednjih šol in 7 dijaških domov).

Od začetka mreža deluje s podporo Ministrstva za zdravje ter ministrstva za šolstvo in šport, za nacionalno usklajevanje je pristojen Inštitut za varovanje zdravja RS, regijske koordinacije pa so prevzeli regijski zavodi za zdravstveno varstvo.

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo.

Razvijamo različne možnosti za zdravo življenje: vsem omogočamo in jih spodbujamo, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje.

Pri tem nam je v oporo dvanajst ciljev  Evropske mreže zdravih šol:

1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja
6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Slovenska mreža zdravih šol  vsako šolsko leto izbere »rdečo nit«, ki je vodilo za različne aktivnosti, ki potekajo na šoli.

Rdeča nit v tem šolskem letu je Odnos-si: Zmanjševanje neenakosti.

Čeprav smo se Slovenski mreži zdravih šol šele priključili, smo bili zelo dejavni. Izvedli smo kar nekaj projektov, dejavnosti in nalog v katere so bili vključeni učenci, pedagoški delavci in vodstvo šole v sodelovanju z zunanjimi sodelavci.

» Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.«

Antoine de Saint-Exupery

(Skupno 45 obiskov, današnjih obiskov 1)