Nekaj zaključnih poudarkov z dogodka Načrtovanje in vodenje poklicne kariere za osmošolce OŠ Ivana Skvarče, Zagorje v okviru Tehniškega dne, četrtek, 3.5.2012

 

ž  ŽIVIMO V DRUŽBI SPREMEMB.

ž  Ljudje se vse bolj zavedamo pomena svojih aktivnosti pri načrtovanju in vodenju  lastne kariere.

ž  Poklicna kariera je proces, v okviru katerega se posameznik odloča za svojo poklicno pot, njen potek in razvoj…… vseživljenjska karierna orientacija pomeni nenehno preverjanje in usklajevanje lastnih kompetenc in kompetec, ki jih pričakuje trg dela.

ž  Kot osmošolci že vstopamo v proces načrtovanja poklicne kariere, kot devetošolci se bomo morali že odločiti za vpis v izobraževalni program, ki bo rezultat naše prve poklicne izbire.

ž  KOT OSMOŠOLCI si v tem procesu pred prvo poklicno odločitvijo s pomočjo staršev in naših pomembnih drugih ter šolsko psihologinjo, učitelji, svetovalci, … poskušamo odgovoriti na čim več vprašanj o nas samih (kateri so moji interesi, moje osebnostne značilnosti, sposobnosti (kaj zmorem), vrednote, kakšne talente imam, kakšne so moje učne in delovne navade)….

Najti ključ do lastnega zadovoljstva  je najpomembnejše vodilo pri odločanju za  poklic! V pomoč so nam lahko tudi različni testi, npr.: »Kam in kako« na CIPSU in na šoli, »Test poklicnih interesov« pri šolski svetovalni delavki oz. pri poklicni svetovalki ZRSZ OS Trbovlje, v pomoč pri raziskovanju samega sebe mi je lahko tudi naslednja internetna povezava:

http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/Samoocena/Interesi/HollandoviTipiPripadnost.aspx.

Na tej povezavi lahko preverim tudi statistične podatke, koliko so delodajalci v zadnjih treh letih povpraševali po posameznih poklicih, ki me zanimajo glede na moje interese.

ž  KOT OSMOŠOLCI se za lažjo odločitev glede izbire programa nadaljnjega izobraževanja poleg vpogleda vase oziramo tudi v okolje: spoznavamo poklice, preverjamo, kateri poklici so na trgu dela bolj iskani, kateri manj. Kot okvir (!) nam lahko koristijo statistični podatki, objavljeni na http://www.ess.gov.si/trg_dela/aktualno_o_trgu_dela/regijski_trgi_dela

ž  Pomemben podatek  iz okolja  so pri načrtovanju poklicne poti  kadrovske štipendije, ki jih ponujajo delodajalci preko posrednega ali neposrednega kadrovskega štipendiranja. NEPOSREDNO PRI DELODAJALCIH-ko se v devetem razredu odločimo za program izobraževanja,  lahko vzpostavimo kontakte z delodajalci, ki zaposlujejo ljudi s takšno izobrazbo in zaprosimo za štipendiranje. Upamo, da bo glede na potrebe v bližnji prihodnosti ponovno vzpostavljeno že utečeno kadrovsko štipendiranje v javnem sektorju: (http://www.arhiv.mju.gov.si/si/delovna_razmerja_in_stipendiranje/stipendije/)

ž  Prav tako so pomemben podatek pri prvem načrtovanju poklicne poti podatki o POSREDNEM KADROVSKEM ŠTIPENDIRANJU preko Regijske štipendijske sheme za Zasavje, katere nosilec je RCR d.o.o. (http://www.rcr-zasavje.si/ , kontaktna oseba Tadeja Nimac, tel. 03 56 60 534, tadeja.nimac@rcr-zasavje.si) oz. Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije ( http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/ ).

ž  Preko Regijske štipendijske sheme za Zasavje so bile v zadnjih šolskih letih (do vključno šolskega/študijskega leta 2011/2012) podeljene štipendije dijakom in študentom za naslednje programe: DIJAKI: strojni tehnik, oblikovalec kovin, avtomehanik, avtoserviser, elektrotehnik, elektrikar, mizar, lesarski tehnik, instalater strojnih instalacij, tehnik računalništva, računalnikar, elektrotehnik računalništva, ekonomski tehnik; ŠTUDENTI: (dipl.) inž. strojništva, (dipl.) inž. elektrotehnike, zdravniki, dipl. inž. informatike, zobozdravniki, inž. lesarstva, ekonomisti.

Če kdo morda želi dodatne informacije, sem na razpolago.

Mag. Tadeja Nimac

—

REGIONALNI CENTER ZA RAZVOJ d.o.o.

Regional Development Centre

Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija

tel.: + 386 (0)3 56 60 500

(direktni/direct) tel.: 386 (0)3 56 60 534

fax: 386 (0)3 56 60 510

www.rcr-zasavje.si

(Skupno 41 obiskov, današnjih obiskov 1)