Šolsko leto 2018 – 2019

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. Temeljni cilj šolske prehrane je izboljšati, varovati in ohranjati zdravje ter kakovost življenja. Pri organizaciji šolske prehrane upoštevamo temeljna prehranska priporočila za zdravo prehrano otrok in mladostnikov. Jedilniki so usklajeni s Praktikumom jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah,[1] Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah[2] in priporočenimi energijskimi in hranilnimi vnosi.

V šoli pripravljamo malice in kosila ter nudimo sadje, zelenjavo in mleko. Pri načrtovanju šolske prehrane upoštevamo tudi želje učencev, ki jih skušamo usklajevati s priporočili energijsko-hranilne sestave. Ob koncu šolskega leta učencem in staršem ponudimo v izpolnitev anketni vprašalnik o šolski prehrani. Med šolskim letom pa v 4.a, 6.a in 8.a izvedemo anketo. Med šolskim letom se vsaj enkrat sestane Komisija za šolsko prehrano.

Režim prehranjevanja je zagotovljen s 15-minutnim odmorom za malico ter možnostjo kosila od 11.50 do 13.35. Učenci lahko v jedilnici prevzamejo ostanek kosila kot brezplačen obrok med 13.45 in 14.00. Pri malici in kosilu je zagotovljen nadzor učiteljev. Učence na na začetku šolskega leta seznanimo s HACCP načeli higiene (umivanje rok, uporaba brisač, tople vode …). Obroke učenci uživajo v urejenem okolju in na način, ki vzbuja pozitiven odnos do hrane. Učenci sami ločujejo nastale odpadke.

Staršem omogočamo možnost naročila dietne in vegetarijanske hrane oziroma upoštevamo njihove želje.

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma tudi kadarkoli med šolskim letom na obrazcu, ki je na razpolago v šoli pri pedagoginji Katjuši Kovačič in na spletni strani šole. Dejanska dnevna prijava se izpolni na bonu z letno ali  mesečno prijavo. Evidentiranje abonentov za kosilo poteka z RFID ključkom za registracijo, ki ga učenec prvič dobi brezplačno. Ob izgubi RFID ključka za registracijo se nov ključek učencu izroči po ceni 1 evro.

 

Cenik šolske prehrane (za en obrok)

malica  0,80 evra

kosilo za učence od 1. do 5. razreda   2,38  evra

kosilo za učence od 6. do 9. razreda  2,74 evra

kosilo za odrasle in za zunanje naročnike  3,55 evra

 

Tudi v obeh podružničnih šolah (PŠ Čemšenik in PŠ Podkum) bomo poleg malice organizirali zagotavljali kosilo.

Prehrano je potrebno odjaviti ustno ali pisno do 8. ure zjutraj. Po tem času se odjava za isti dan pri obračunu prehrane ne upošteva. Starši lahko sporočijo  odjavo šolske prehrane pri administratorki Vilmi Vrtačnik, po e-pošti prehrana.iskvarce@guest.arnes.si, e-asistentu ali organizatorki šolske prehrane Nadi Brezovar. Učencem, ki so odstotni zaradi ekskurzij po 14. uri, se kosilo odšteje in ni potrebna odjava staršev. Neodljavljena šolska prehrana se ne odšteje pri mesečnem obračunu. V primeru neplačanih položnice za šolsko prehrano, otroku omogočimo le malico, kosila pa ne. Odjave na podružničnih šolah sprejemajo na njihovih telefonskih številkah ali preko e-asistenta in elektronske pošte.

Jedilniki so po mesecih objavljeni na šolski spletni strani in v jedilnici, opremljeni so z oznako alergenov (pod maskoto medveda in na tabli).

Pripravljeni obroki so sestavljeni iz različnih priporočenih kombinacij.

–  Poudarek je na sadju in zelenjavi, ki naj bi bila sestavni del vsakega obroka.

–  Pri vsakem kosilu je na voljo solatni bife (najmanj tri vrste solate).

–  Kruh in pekovske izdelke ponudimo iz polbele, ržene, ovsene, pirine ali ajdove moke, redko pa iz bele moke.

–  V sesekljane zrezke vključujemo žita in stročnice.

–  Namaze pripravljamo v šolski kuhinji.

–  Uporabljamo kakovostne maščobe: sončnično, olivno ali bučno olje, maslo.

–  Zmanjšujemo uporabo sladkorja, soli in maščob.

–  Povečujemo delež polnovrednih in zmanjšujemo delež prečiščenih živil.

–  Sladice pripravljamo sami, uporabljamo kombinacijo polnovredne in bele moke

– Ribe so na jedilniku enkrat tedensko.

–  V prehrano vključujemo ekološka živila, zlasti pa je poudarek na lokalnih živilih.

– Tekoča pitna voda je najprimernejše za nadomeščanje izgubljene tekočine.

– Pri malici je kot napitek na razpolago voda, 100% sok, redčen z vodo,  čaj, ki je slajen z medom,  ali mleko. Med kosilom nudimo vodo ter 100 % sadne in zelenjavne sokove, ki so redčeni z vodo. V hladnejših mesecih bo učencem v jedilnici do 11. ure na voljo neslajen čaj. Učencem je na voljo tudi voda iz pitnikov v šolskih hodnikih.

Vsak dan je na voljo učencem alternativni  obrok malice, ki si ga učenec lahko sestavi iz kruha, masla, medu, marmelade, kosmičev, mleka ali jogurta ter mešanega rezanega sadja. Učencem se ponudi tudi živila, ki so ostala od prejšnjih malic.

Enkrat tedensko (sreda) nudimo vsem učencem sadje in zelenjavo. Če sadje ostane, ga ponudimo še naslednje dni. Sadje je na voljo v jedilnici, pri vratarju in poleg računalniške učilnice.

– Enkrat mesečno nudimo učencem samopostrežno malico. V letošnjem šolskem letu bodo rdeča nit samopostrežnih malic BIO izdelki in proizvodnja. Pridobljene izkušnje bodo učenci strnili v poročilo, ki bo predstavljeno po šolskem ozvočenju, na spletni strani šole, v jedilnici v besedi in sliki, pa tudi v filmu.

 

Kaj bomo spoznavali?

Sodelovali bomo s pekarno Deveta vas in domačijo Grčin iz Polzele, kmetoma Marjanom Natkom z Vranskega in Markom Slavičem iz Prlekije. Pekarna Deveta vas bo v septembru predstavila svoje BIO proizvode in pekarstvo, naslednje mesece pa bo izvedla BIO delavnice na šoli. Učenci bodo izdelali slike na temo pekarstva v obliki panjskih končnic, ki bodo služile kot fasada pekarne Deveta vas. Učenci bodo obiskali pekarno in si ogledali proizvodnjo BIO izdelkov ter tudi izvedli delavnico peko pic v pekarni. Obiskali bodo tudi domačijo Grčin, kjer si bodo ogledali proizvodnjo BIO sokov. Kmet Marjan Natek bo predstavil BIO poljščine ter pripravil preproste BIO jedi. Pridelovalec BIO žit in mlinar Marko Slavič bo učencem  predstavil mlinarsko dejavnost.

Predstavitve:

 1. razred: peka BIO kruha, april
 2. razred: peka BIO izdelkov, maj
 3. razred: obisk kmetije Marka Slavič v Prlekiji, februar
 4. razred: obisk kmeta Marjana Natka na šoli, december
 5. razred: peka mavričnih BIO pic, junij
 6. razred: peka BIO kruha, oktober
 7. razred: ogled proizvodnje BIO izdelkov v pekarni Deveta vas in BIO sokov domačije Grčin
 8. razred: Mavrična pekarna – poslikava, marec
 9. razred: predstavitev BIO izdelkov, november

 

Hrano v šolski kuhinji pripravljajo Veronika Klopčič, Melita Drobne, Irena Kepa, Mimi Kos, Valerija Brvar, Gregor Prašnikar in Janja Pesko.

Vse pripombe, sugestije in mnenja, ki se navezujejo na šolsko prehrano, lahko posredujte organizatorki šolske prehrane Nadi Brezovar (e-pošta: prehrana.iskvarce@guest.arnes.si).

 

[1] http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/prehrana/ZRSS_uvod_low_res_pop.pdf

[2] http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Smernice_zdravega_prehranjevanja_delevcev.pdf

Šola letos ni vključena v program sheme šolskega sadja.

Šolsko leto 2017 – 2018

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. Temeljni cilj šolske prehrane je izboljšati, varovati in ohranjati zdravje ter kakovost življenja. Pri organizaciji šolske prehrane upoštevamo temeljna prehranska priporočila za zdravo prehrano otrok skladno z usmeritvami mednarodnih standardov in normativov otrok in mladostnikov.

V šoli pripravljamo malice in kosila.

– Režim prehranjevanja je zagotovljen s 15-minutnim odmorom za malico ter možnostjo kosila od 11. 50 do 13. 35. Prva triada ima čas za kosilo peto učno uro od 11. 50 do 12. 40. Pri malici in kosilu je zagotovljen nadzor učiteljev. Učenci so seznanjeni s HACCP načeli higiene (umivanje rok, uporaba brisač, tople vode …). Obroke učenci uživajo v urejenem okolju in na način, ki vzbuja pozitiven odnos do hrane.

Pripravljeni obroki so sestavljeni iz različnih priporočenih kombinacij.

–  Poudarek je na sadju in zelenjavi, ki naj bi bila sestavni del vsakega obroka.

–  Pri kosilu je na voljo solatni bife, solato (najmanj tri vrste)  ponudimo pri vsakem obroku kosila.

Najprimernejše nadomeščanje izgubljene tekočine je pitna voda. Med obroki v skladu s smernicami ponudimo vodo, sadne in zelenjavne 100% sokove, ki so redčeni z vodo.

– Pri malici in kosilu je 100% sok mešan z vodo, učenci pa lahko dobijo tudi vodo ali čaj, ki je sladkan z medom.

 

V hladnejših mesecih bo učencem v jedilnici do 11. ure na voljo nesladkan čaj.

Učencem je na voljo tudi voda iz pitnikov.

–   Enkrat mesečno nudimo učencem, ki imajo v šoli malico,  samopostrežno malico. V letošnjem šolskem letu bo rdeča nit samopostrežnih malic tema Izletniške točke v okolici Zagorja.

Kaj bomo spoznavali?

Združili bomo gibanje in prehrano. Učenci bodo po oddelkih obiskali posamezno kočo ter tam pojedli njihov najznačilnejši obrok. V pohodništvo bomo vključili  razgibalne vaje s pripomočki iz naravnih materialov. V koči bodo učenci spoznali njeno zgodovino (od nastanka koče do kulinaričnega doživetja v njej). Izletniško točko bodo učenci predstavili z geografskega in naravoslovnega zornega kota. Pridobljene izkušnje bodo v šoli strnili v poročilo, ki bo predstavljeno po šolskem ozvočenju, na spletni strani šole, v jedilnici v besedi in sliki, morda tudi v filmu. Kuharice bodo pri samopostrežni malici pripravile tipično jed posamezne izletniške točke, morda tudi pod taktirko glavnega kuharja koče ali izletniške kmetije.

 1. razred: Mali Kum (turistična kmetija Baron),
 2. razred: lovska koča Klančiše,
 3. razred: gostišče Urankar na Limbarski gori,
 4. razred: planinski dom na Uštah,
 5. razred: 0strež (gostilna Juvan),
 6. razred: gostišče na Sveti Planini,
 7. razred: planinski dom na Kumu,
 8. razred: planinski dom na Zasavki sveti gori,
 9. razred: koča na Čemšeniški planini.

Vsak dan je na voljo učencem samopostrežna malica v jedilnici, ki nudi učencu alternativni  obrok, ki  si ga lahko sestavi iz kruha, masla, medu, marmelade, kosmičev, mleka ali jogurta ter mešanega rezanega sadja.

Enkrat tedensko (sreda) nudimo vsem učencem sadje in zelenjavo iz Sheme šolskega sadja. Če se sadje ne poje, ga ponudimo še naslednji dan. Sadje Sheme je na voljo v jedilnici.

– Pri načrtovanju šolske prehrane upoštevamo tudi želje učencev, ki jih skušamo usklajevati s priporočili energijsko-hranilne sestave.

– Učencem omogočamo možnost naročila dietne in vegetarijanske hrane oziroma upoštevamo njihove želje.

–  Jedilniki so po mesecih objavljeni na šolski spletni strani in v jedilnici, opremljeni so z oznako alergenov, ki jo zahteva  Uredba EU št. 1169/2011 (pod maskoto medveda).

–  Jedilniki so usklajeni s Praktikumom jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

–  Jedilnike načrtujemo v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

–  Jedilniki so usklajeni s priporočenimi energijskimi in hranilnimi vnosi.

 

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma tudi kadarkoli med šolskim letom.

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga pridobite v šoli ali na spletni strani šole.

Prehrano je potrebno odjaviti ustno ali pisno do 8. ure zjutraj. Po tem času se odjava za isti dan pri obračunu prehrane ne upošteva.

Starši lahko sporočilo o odjavi šolske prehrane posredujejo organizatorju šolske prehrane (e-pošta: prehrana.iskvarce@guest.arnes.si) ali po e-asistentu.

Če šolske prehrane ne odjavite, se le-ta ne odšteje pri mesečnem obračunu.

Če se položnice ne poravnajo pravočasno, otroku omogočimo le malico, kosila pa ne.

Za novo šolsko leto 2017/2018 ste starši izpolnili Prijavo na šolsko prehrano.

Evidentiranje abonentov poteka z RFID ključkom za registracijo, ki ga učenec prvič dobi brezplačno. Ob izgubi RFID ključka za registracijo pa se nov ključek učencu izroči po ceni 1 evro.

Cenik šolske prehrane (za en obrok)

 malica  0,80 evra

kosilo za učence od 1. do 5. razreda   2,38  evra

           kosilo za učence od 6. do 9. razreda  2,74 evra

kosilo za odrasle in za zunanje naročnike  3,55 evra

 

Na PŠ Čemšenik in PŠ Podkum imajo učenci lahko kosilo, če je nanj prijavljenih najmanj 10 učencev.

Hrano pripravljajo kuharice Veronika Klopčič, Melita Drobne, Irena Kepa, Mimi Kos, Valerija Brvar, Gregor Prašnikar, Valerija Strnišnik in Janja Pesko.

Ob koncu šolskega leta učenci in starši izpolnijo anketo o šolski prehrani.

Med šolskim letom pa v 4. a, 6. a in 8. a izvedemo dve anketi o Shemi šolskega sadja.

Med šolskim letom se vsaj enkrat sestane Komisija za šolsko prehrano.

Vse pripombe, sugestije in mnenja, ki se navezujejo na prehrano učenca, posredujte organizatorju šolske prehrane Nadi Brezovar (e-pošta: prehrana.iskvarce@guest.arnes.si).

Vprašanja v zvezi s plačilom šolske prehrane naslovite na elektronski poštni naslov:  poloznice.iskvarce@guest.arnes.si

Šolsko leto 2016 – 2017

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Zdrava prehrana je še posebno pomembna v obdobju odraščanja. Temeljni cilj šolske prehrane je izboljšati, varovati in ohranjati zdravje ter kakovost življenja. Pri organizaciji šolske prehrane upoštevamo temeljna prehranska priporočila za zdravo prehrano otrok skladno z usmeritvami mednarodnih standardov in normativov otrok in mladostnikov.

V šoli pripravljamo malice in kosila.

Režim prehranjevanja je zagotovljen s 15-minutnim odmorom za malico ter možnostjo kosila od 11. 50 do 13. 35. Pri malici in kosilu je zagotovljen nadzor učiteljev. Učenci so seznanjeni s HACCP načeli higiene (umivanje rok, uporaba brisač, tople vode …). Obroke učenci uživajo v urejenem okolju in na način, ki vzbuja pozitiven odnos do hrane.

Pripravljeni obroki so sestavljeni iz različnih priporočenih kombinacij.

Poudarek je na sadju in zelenjavi, ki naj bi bila sestavni del vsakega obroka.

Pri kosilu je na voljo solatni bife, solato (najmanj tri vrste)  ponudimo pri vsakem obroku kosila.

Najprimernejše nadomeščanje izgubljene tekočine je pitna voda. Med obroki v skladu s smernicami ponudimo vodo, sadne in zelenjavne 100% sokove, ki so redčeni z vodo.

Pri malici in kosilu je 100% sok mešan z vodo, učenci pa lahko dobijo tudi vodo ali čaj, ki je sladkan z medom.

V hladnejših mesecih bo učencem v jedilnici do 11. ure na voljo nesladkan čaj.

Učencem je na voljo tudi voda iz pitnikov.

Enkrat mesečno nudimo učencem, ki imajo malico v šoli, samopostrežno malico. V letošnjem šolskem letu bo to  predstavitev prevladujočega sezonskega živila. Tako bomo spoznavali kapusnice, oreščke, plodovke, žitarice, stročnice, eksotično sadje, špinačnice in solatnice, prehrano v naravi in sezonsko sadje. Za zadnjo samopostrežno malico v juniju pa bo vodja šolske prehrane pripravila nabor različnih živil.

Vsak dan je na voljo učencem samopostrežna malica v jedilnici, ki nudi učencu alternativni  obrok, ki  si ga lahko sestavi iz kruha, masla, medu, marmelade, kosmičev, mleka ali jogurta ter mešanega rezanega sadja.

Enkrat tedensko (sreda) nudimo vsem učencem sadje in zelenjavo iz Sheme šolskega sadja. Če se sadje ne poje, ga ponudimo še naslednji dan. Sadje Sheme se razdeljuje pod maskoto konja v jedilnici. V letošnjem šolskem letu bomo v okviru samopostrežne malice poudarili  tudi pomen Sheme šolskega sadja v smislu lokalne oskrbe.

Pri načrtovanju šolske prehrane upoštevamo tudi želje učencev, ki jih skušamo usklajevati s priporočili energijsko-hranilne sestave.

Jedilniki so usklajeni s Praktikumom jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Učencem omogočamo možnost naročila dietne in vegetarijanske hrane oziroma upoštevamo njihove želje.

Jedilniki so po mesecih objavljeni na šolski spletni strani in v jedilnici, opremljeni so z oznako alergenov, ki jo zahteva  Uredba EU št. 1169/2011 (pod maskoto medveda).

Jedilnike načrtujemo v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Jedilniki so usklajeni s priporočenimi energijskimi in hranilnimi vnosi.

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma kadarkoli med šolskim letom.

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga pridobite v šoli ali na spletni strani šole.

Prehrano za naslednji dan je potrebno odjaviti ustno ali pisno do 12. ure.

Starši lahko sporočilo o odjavi šolske prehrane posredujejo organizatorju šolske prehrane (e-pošta: prehrana.iskvarce@guest.arnes.si) ali po e-asistentu.

Če šolske prehrane ne odjavite, se le-ta ne odšteje pri mesečnem obračunu.

Če se položnice ne poravnajo pravočasno, otroku omogočimo le malico, kosila pa ne.

Za novo šolsko leto 2016/17 ste starši izpolnili Prijavo na šolsko prehrano. Obrazec je otrok dobil v šoli v mesecu juniju.

 

Cenik šolske prehrane (za en obrok):

 malica  0,80 evra,

kosilo za učence od 1. do 5. razreda 2,38  evra,

           kosilo za učence od 6. do 9. razreda 2,74 evra,

kosilo za odrasle in za zunanje naročnike 3,55 evra.

 

Na PŠ Čemšenik imajo učenci malico in kosilo že več let, na PŠ Podkum pa bodo letos učencem prvič postregli tudi s kosilom.

 

Hrano pripravljajo kuharice: Veronika Klopčič, Melita Drobne, Irena Kepa, Mimi Kos, Valerija Brvar, Valerija Strnišnik in Gregor Prašnikar.

 

Ob koncu šolskega leta učenci in starši izpolnijo anketo o šolski prehrani.

Med šolskim letom se bosta izvedli dve anketi za Shemo šolskega sadja, in sicer za 4. a, 6. a in 8. a.

 

Med šolskim letom se bo vsaj enkrat sestala Komisija za šolsko prehrano.

 

Vse pripombe, sugestije in mnenja, ki se navezujejo na prehrano učencev, posredujte organizatorju šolske prehrane Nadi Brezovar (naslov elektronske pošte je: prehrana.iskvarce@guest.arnes.si).

 

Vprašanja v zvezi s plačilom šolske prehrane naslovite na naslednji naslov elektronske pošte: poloznice.iskvarce@guest.arnes.si.

 

 

Smernice

Smernice za prehranjevanje v vzgojno- izobraževalnih zavodih

Zakon o šolski prehrani

(Skupno 1.559 obiskov, današnjih obiskov 1)