Učenci z učnimi težavami lahko obiskujejo dopolnilni pouk.

Oblika izvajanja je različna, od klasične v oddelku z individualno razlago in utrjevanjem, do posvetovalne oblike, kjer se učenec in učitelj pogovorita o rezultatih učenčevega dela in morebitnem nerazumevanju določene snovi. V ta namen so organizirane t. i. odprte ure dopolnilnega pouka.

Individualna in skupinska pomoč je prvenstveno namenjena učencem s specifičnimi in posebnimi učnimi in drugimi težavami. Taka oblika pomoči poteka na dva načina:

  1. Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami (ISP), ki jo izvajajo Milena Drnovšek – Gluhak (na matični šoli), Katjuša Kovačič (na PŠ Podkum in PŠ Čemšenik).
  2. Dodatna strokovna pomoč učencem (DSP), ki kljub pomoči iz 1. točke in obiskovanju dopolnilnega pouka zaradi različnih razlogov ne dosegajo minimalnih standardov znanja. Postopek usmerjanja opravi posebna strokovna komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki določi obseg individualne pomoči. Izvajajo jo razredni in predmetni učitelji ter specialni pedagoginji Erika Kos in Tatjana Alauf Veteršek ter surdopedagoginja in logopedinja Nevenka Vidmar.
(Skupno 363 obiskov, današnjih obiskov 1)