V preteklih letih smo začeli izvajati program za vzpodbujanje in razvijanje nadarjenih otrok, s katerim bomo v letošnjem letu nadaljevali.

V strokovni literaturi ni enotne definicije nadarjenosti. Razlog je v tem, da nadarjeni niso neka homogena skupina, ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih. Osebnostne lastnosti nadarjenih se nanašajo na različna področja: MISELNO SPOZNAVNO področje, UČNO STORILNOSTNO področje,  MOTIVACIJA, SOCIALNO ČUSTVENO področje.

Odkrivanje nadarjenih učencev je strokovno zahtevno opravilo. V postopku odkrivanja sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba, starši in po potrebi zunanji strokovnjaki. Vsak od njih prispeva koristne informacije. Odkrivanje poteka v 3 stopnjah: EVIDENTIRANJE učencev, ki bi bili lahko nadarjeni, IDENTIFIKACIJA nadarjenih učencev, SEZNANITEV IN MNENJA STARŠEV.

Postopek odkrivanja nadarjenih učencev ni enak v vseh treh obdobjih devetletne osnovne šole. V prvi triadi se izvedeta samo prva in tretja stopnja postopka. V drugi triadi (ali po potrebi v tretji) pa se izvede tudi druga stopnja postopka.

Pri delu z nadarjenimi učenci upoštevamo temeljna načela in uporabljamo različne oblike individualnega in skupinskega dela.

Odgovore na vaša vprašanja v zvezi z nadarjenimi učenci lahko dobite pri psihologinji Mileni Drnovšek – Gluhak.

(Skupno 266 obiskov, današnjih obiskov 1)