OŠ Ivana Skvarče sestavljajo matična šola, PŠ Podkum in PŠ Čemšenik.

Matično šolo obiskujejo učenci iz šolskega okoliša, ki obsega:

za učence od 1. do 9. razreda:

Farčnikovo kolonijo, Pintarjevo cesto, Cesto 9. avgusta, Selo pri Zagorju, Trboveljsko cesto, Vinsko cesto, Ravensko vas, naselje Zavine od 15. do 23. hiš. št., Kotredež, Prapreče, Rove, Potoško vas, Cesto 20. julija, Šklendrovec od 37. hiš. št. dalje, Cankarjev trg, Cesto zmage – neparne hiš. št., Fakinovo ulico, Gasilsko cesto, Kolodvorsko cesto, Levstikovo ulico, Naselje Srečka Kosovela, Partizansko ulico, Prešernovo cesto, Savsko cesto, Družino, Ulico talcev in Vrtno ulico.

za učence od 5. do 9. razreda:

Podkum, Borovak, Gorenjo vas, Mali Kum, Osredek, Padež, Rodež, Rtiče in Šklendrovec od 1. do 36. hiš. št. (učenci, ki se po končanem 4. razredu prešolajo na matično šolo iz PŠ Podkum), ter Razbor, Ržiše, Znojile, Vrhe, Jesenovo, Zabreznik od 6. do 9. hiš. št., ter Čemšenik (učenci, ki se po končanem 5. razredu prešolajo na matično šolo iz Podružnične šole Čemšenik).

za Podružnično šolo Podkum, za učence od 1. do 4. razreda:

Podkum, Borovak, Gorenja vas, Mali Kum, Sopota, Osredek, Padež, Rodež, Rtiče in Šklendrovec od 1. do 36. hiš. št..

za Podružnično šolo Čemšenik, za učence od 1. do 5. razreda:

Razbor, Ržiše, Znojile, Vrhe, Jesenovo, Zabreznik od 6. do 9. hiš. št. ter celoten Čemšenik razen od 33. do 35. hiš. št. in razen od 43 do 46 hiš. št..

 

 

(Skupno 163 obiskov, današnjih obiskov 1)