MESEC MAREC – MESEC TEHTANJA ODPADKOV

Mesec marec je drugi mesec v tem šolskem letu, ko bomo izvajali tehtanje odpadne in neprevzete hrane pri malici in kosilu. Pri tehtanju sodelujejo vsi trije reditelji iz posameznega oddelku. Eden izmed rediteljev poišče list s tabelo za svoj oddelek, druga dva pa...

ODDAJ STARE APARATE V ULIČNI ZBIRALNIK (zbiralna akcija)

Tudi naša šola sodeluje pri ozaveščevalno-zbiralni nagradni akciji starih aparatov in odpadnih baterij ODDAJ STARE APARATE V ULIČNI ZBIRALNIK, ki poteka med 9. in 26. marcem 2020 v Zasavju. V akciji želijo organizatorji napolniti sivo-zelene ulične zbiralnike za stare...
Dostopnost